Technický tip SOLIDWORKS – Nesprávná velikost součástí z doplňkového modulu Toolbox

Uživatelé SOLIDWORKS Professional nebo Premium se mohou občas potýkat s problémem, kdy se součástky Toolbox načítají v sestavách v nesprávné velikosti. K této chybě může dojít v několika situacích:

1) Chybně provedená aktualizace SOLIDWORKS
2) Nesprávné nastavení Toolbox
3) Použití funkce Pack&Go

Složka Průvodce dírami a Toolbox

Problém vždy souvisí s nastavením složky SOLIDWORKS Data, kterou mají po výchozí instalaci všichni uživatelé na svém lokálním disku. Tato složka obsahuje informace pro Průvodce dírami, ale také databázi všech normalizovaných součástí Toolbox (součástky Toolbox jsou až na výjimky umístěny přímo zde) a složka je proto nezbytná pro správný chod tohoto doplňkového modulu. V případě, že uživatel nepracuje sám a spolupracuje na svých sestavách s jinými členy a současně nevyužívá čisté výchozí nastavení Toolbox (např. do součástek doplňuje vlastní uživatelské vlastnosti nebo tvoří vlastní konfigurace dílů), je nezbytné, aby tato složka byla sdílená se všemi uživateli a aby všichni nastavili v možnostech systému SOLIDWORKS cestu složky Průvodce dírami a Toolbox do této sdílené složky (viz obr. níže).

Pojďme si nyní projít postupně všechny tři výše zmíněné situace a ukázat si, jak jim předcházet.

1) Chybně provedená aktualizace SOLIDWORKS

Velice častým problém s „nafukováním“ součástí Toolbox v sestavách je nesprávně provedený upgrade SOLIDWORKS na vyšší verzi. Pokud máte SOLIDWORKS Professional/Premium, vždy doporučujeme před zahájením odinstalace zálohovat Vámi využívanou složku Toolboxu (SOLIDWORKS Data). Při instalaci nové verze SOLIDWORKS budete následně vyzvání k tomu, abyste vybrali způsob instalace Toolbox. 

V tomto kroku doporučujeme použít volbu Použít stávající SOLIDWORKS Toolbox a navést manažer instalace do správné složky původního Toolboxu, aby jej mohl upgradovat. Jakákoliv Vaše přizpůsobení Toolboxu budou po upgradu zachovány (více informací naleznete zde).

V případě, že provádíte aktualizaci SOLIDWORKS na více počítačích, je nutné provést krok aktualizace Toolboxu pouze jednou. Při instalací na dalších počítačích použijte volbu „Vytvořit nový SOLIDWORKS Toolbox“ a po dokončení instalace pouze upravte v nastavení aplikace SOLIDWORKS cestu ke složce Průvodce dírami a Toolbox na tu, která byla v rámci nové instalace upgradována.

2) Nesprávné nastavení Toolbox

Při spolupráci více uživatelů SOLIDWORKS Professional/Premium v rámci jedné firemní sítě je nutné, aby všichni uživatelé měli nastavenu cestu pro složku Průvodce dírami a Toolbox do stejné složky ve sdíleného umístění. Jedině tak, lze zaručit, že se součástky Toolbox budou zobrazovat správně včetně všech uživatelských vlastností. 

Uživatelé SOLIDWORKS Standard

V rámci stejné podnikové sítě může i uživatel SOLIDWORKS Standard otevírat korektně sestavy kolegů, do kterých byly umístěny komponenty Toolbox, ovšem pouze v případě, že má stejně jako oni nastavenou správně cestu pro složku Průvodce dírami a Toolbox do společného uložiště sdíleného s ostatními. Sestavy dokáže pak načítat korektně. Nemůže pouze vkládat nové součástky Toolbox, jelikož tento doplňkový modul není v rámci SOLIDWORKS Standard dostupný. 

3) Použití funkce Pack&Go

Pokud někomu posíláte sestavu obsahující díly Toolbox, doporučujeme ji vždy kopírovat pomocí funkce Pack&Go s využitím volby Zahrnout součásti Toolbox. Ta zaručí, že se do předem připravené složky zkopírují i součásti Toolboxu (ze složky SOLIDWORKS Data).

Aby ovšem ostatní uživatelé SOLIDWORKS, se kterými nesdílíte složku Toolboxu, načetli korektně Vaši sestavu, musí v nastavení SOLIDWORKS zrušit volbu „Toto je výchozí složka pro vyhledávání součástí Toolbox“ (viz obr. níže).

Pokud uživatel tuto volbu nezruší, načtou se díly Toolbox nikoliv z Vámi zaslaných dat, ale primárně z lokální složky Toolboxu uživatele a dojde tak k nežádoucí změně velikosti a díly nebudou obsahovat ani Vaše uživatelské vlastnosti.

V případě, že s uživatelem nesdílíte Vaši složku Toolboxu (SOLIDWORKS Data) ovšem uživatel využívá licenci SOLIDWORKS Professional nebo Premium, může dojít ke správnému načtení velikosti Toolbox dílů z uživatelovi lokální složky Toolbox. Díly ovšem nebudou obsahovat Vaše uživatelské vlastnosti. Míra úspěšnosti načtení správné velikosti závisí na množství uživatelských úprav Toolboxu na Vaší i druhé straně. 

Pokud je to možné, vždy doporučujeme sdílet se všemi kolegy společnou složku Toolbox (SOLIDWORKS Data) a v případě přetrvávajících problémů s načítáním zrušit volbu „Toto je výchozí složka pro vyhledávání součástí Toolbox“.

SolidVision

Technický tip SOLIDWORKS – Nesprávná velikost součástí z doplňkového modulu Toolbox – ke stažení v PDF

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Nezmeškejte naše webináře!

Akce / Webináře

[Workshop] Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS. Objevte nejnovější možnosti SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE

Zveřejněno: 18/04/2024

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.