Technický tip SOLIDWORKS – Magnetické vazby – Nástroj Publikování prostředku

Pomocí nástroje Publikování prostředků můžete definovat body spojení a povrchovou rovinu pro rychlé přivazbení dílů/podsestav. Pomocí jednoduchého nastavení lze definovat rovinu/plochu, která bude zarovnaná s „podlahou“ ve vrcholové sestavě, a konektory, které umožní správně vzájemně natočit a spojit konkrétní díly/podsestavy k sobě. Když vložíte nebo přesunete díl/podsestavu s konektory do blízkosti jiného modelu, který obsahuje funkcí publikování prostředku, můžete jej pomocí magnetických vazeb přichytit do pozice relativní k ostatním modelům.

Pokud chcete vytvořit magnetickou vazbu, zvolte v menu: Nástroje > Publikování prostředků…

Technický tip SOLIDWORKS - Magnetické vazby – Nástroj Publikování prostředku

a nastavte:

  1. Povrchovou rovinu, která určí polohu modelu vůči podlaze vrcholové sestavy
  2. Konektory, které určí vzájemnou polohu dílů vůči sobě samým

    a) Bod spojení konektoru lze zadávat výběrem libovolných vrcholu,
    středu hran či bodů skici.

b) Směr připojení,který určí vzájemné natočení spojovaných konektorů
ve vrcholové sestavě

Technický tip SOLIDWORKS - Magnetické vazby – Nástroj Publikování prostředku

Magnetickou vazbu uzamknete kliknutím na ikonu Zamknout vazbu  vedle kurzoru.

Povrchová rovina

Ve vrcholové sestavě je nutné vždy definovat tzv. Povrchovou rovinu určující úroveň „podlahy“, na kterou se budou pokládat všechny modely s publikovanými prostředky.  Tu lze nastavit přes Menu: Vložit > Referenční geometrie > Povrchová rovina…

Povrchových rovin může existovat v jedné sestavě více a lze se mezi nimi přepínat.

Technický tip SOLIDWORKS - Magnetické vazby – Nástroj Publikování prostředku

Více na http://help.solidworks.com/2021/czech/solidworks/sldworks/t_assy_publishing_an_asset.htm

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.