Technický tip EDGECAM – Úhel rozpoznané díry

V tomto technickém tipu pro EDGECAM si ukážeme, jak pracovat s hodnotou minimálního úhlu díry při rozpoznávání útvarů děr. Díky tomuto parametru tak můžeme vyloučit určitou skupinu děr, pro kterou chceme např. zvolit jinou technologii obrábění.

Při rozpoznávání útvarů děr na modelu je možné výběr jednotlivých děr blíže specifikovat. Ať už se jedná o omezení výběru pomocí zadání maximálního průměru díry nebo, v případě neuzavřených děr, specifikováním úhlu, který neuzavřená díra svírá. Pro ukázku máme připravený jednoduchý model dílu. 

                Na modelu se nacházejí čtyři neuzavřené díry, z nich každá svírá jiný úhel. Konkrétně se jedná o úhly 200, 230, 270 a 300 stupňů. Tyto díry nyní necháme rozpoznat útvary standardním způsobem. Na záložce Útvary vybereme příkaz Rozpoznat útvary a v dialogovém okně zaškrtneme pouze možnost Svislé díry. Výběr potvrdíme pomocí tlačítka OK.

Po potvrzení by měly být rozpoznány pouze tři díry. A to díry, které svírají 230, 270 a 300 stupňů

                   Abychom zjistili, proč nebyla rozpoznána díra, která svírá úhel 200 stupňů, musíme znovu otevřít příkaz Rozpoznat útvary a v dialogovém okně u příkazu Možnosti frézování kliknout na tlačítko „Upravit…“. Otevře se další dialogové okno, kde je možné definovat právě parametr Úhel rozpoznané díry. Standardně bývá předdefinována hodnota úhlu rozpoznané díry 225 stupňů

               Právě díky této hodnotě došlo při rozpoznávání k automatickému vyloučení díry, která svírá pouze úhel 200 stupňů. Pokud ale zadáme hodnotu menší než 200 stupňů, například hodnotu 199 stupňů, tak dojde k rozpoznání i této díry (viz obrázek).

Tímto způsobem je možné omezit automatické rozpoznávání útvarů děr. Pokud bychom chtěli rozpoznat např. pouze díru, která svírá úhel 300 stupňů a ostatní díry vyloučit, bylo by nutné zadat minimální hodnotu úhlu rozpoznané díry, která bude odpovídat hodnotě 271 299 stupňů

Upozornění: Je důležité uvědomit si, že pokud do hodnoty minimálního úhlu rozpoznané díry vložíme hodnotu 0 stupňů, budou jako díry rozpoznávány např. i rohové rádiusy kapes.

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.