Technický tip EDGECAM – Úhel rozpoznané díry

V tomto technickém tipu pro EDGECAM si ukážeme, jak pracovat s hodnotou minimálního úhlu díry při rozpoznávání útvarů děr. Díky tomuto parametru tak můžeme vyloučit určitou skupinu děr, pro kterou chceme např. zvolit jinou technologii obrábění.

Při rozpoznávání útvarů děr na modelu je možné výběr jednotlivých děr blíže specifikovat. Ať už se jedná o omezení výběru pomocí zadání maximálního průměru díry nebo, v případě neuzavřených děr, specifikováním úhlu, který neuzavřená díra svírá. Pro ukázku máme připravený jednoduchý model dílu. 

                Na modelu se nacházejí čtyři neuzavřené díry, z nich každá svírá jiný úhel. Konkrétně se jedná o úhly 200, 230, 270 a 300 stupňů. Tyto díry nyní necháme rozpoznat útvary standardním způsobem. Na záložce Útvary vybereme příkaz Rozpoznat útvary a v dialogovém okně zaškrtneme pouze možnost Svislé díry. Výběr potvrdíme pomocí tlačítka OK.

Po potvrzení by měly být rozpoznány pouze tři díry. A to díry, které svírají 230, 270 a 300 stupňů

                   Abychom zjistili, proč nebyla rozpoznána díra, která svírá úhel 200 stupňů, musíme znovu otevřít příkaz Rozpoznat útvary a v dialogovém okně u příkazu Možnosti frézování kliknout na tlačítko „Upravit…“. Otevře se další dialogové okno, kde je možné definovat právě parametr Úhel rozpoznané díry. Standardně bývá předdefinována hodnota úhlu rozpoznané díry 225 stupňů

               Právě díky této hodnotě došlo při rozpoznávání k automatickému vyloučení díry, která svírá pouze úhel 200 stupňů. Pokud ale zadáme hodnotu menší než 200 stupňů, například hodnotu 199 stupňů, tak dojde k rozpoznání i této díry (viz obrázek).

Tímto způsobem je možné omezit automatické rozpoznávání útvarů děr. Pokud bychom chtěli rozpoznat např. pouze díru, která svírá úhel 300 stupňů a ostatní díry vyloučit, bylo by nutné zadat minimální hodnotu úhlu rozpoznané díry, která bude odpovídat hodnotě 271 299 stupňů

Upozornění: Je důležité uvědomit si, že pokud do hodnoty minimálního úhlu rozpoznané díry vložíme hodnotu 0 stupňů, budou jako díry rozpoznávány např. i rohové rádiusy kapes.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru