Technický tip EDGECAM – SURFCAM EVO – Typy polotovarů pro hrubování

V tomto díle technických tipů pro EDGECAM – SURFCAM EVO si ukážeme, jaké typy polotovarů je možné vybírat v cyklu Hrubování. Tyto typy polotovarů v nastavení cyklu zásadně ovlivňují následnou tvorbu drah nástroje.

Při výběru hrubovacího cyklu je možné na záložce Základní, v části Polotovar, definovat polotovar pro výpočet dráhy nástroje pomocí několika parametrů. Prvním parametrem je Typ polotovaru. Zde je na výběr šest typů polotovarů, které si nyní představíme a popíšeme.

1) Typ polotovaru: Žádný

Při výběru tohoto výchozího typu polotovaru dojde k vytvoření drah nástroje pouze v dutinách (kapsách) obráběného dílu, i když je pro obrobení vybrán celý objemový model dílu a definovaný polotovar. 

2) Typ polotovaru: 3D model

Tato možnost výběru je užitečná především v případech, kdy má uživatel dostupný model polotovaru (odlitek, výkovek atd.). Takový model se vkládá běžným způsobem přes Soubor Vložit a jeho výběr v cyklu hrubování poté probíhá pomocí příkazu Polotovar (Požadovaný výběr).

3) Typ polotovaru: Přídavek k modelu

Tato možnost vyžaduje definici přídavku pomocí políčka Přídavek k polotovaru. Jedná se 3D přídavek ke všem plochám modelu (horní i stranové plochy), který bude poté zahrnutý do výpočtu dráhy nástroje pro hrubování.

4) Typ polotovaru: Obal hranolem

V případě této volby dojde k automatickému výpočtu maximálních rozměrů obráběného dílu v rovině XY a následnému ohraničení těchto rozměrů hranolem. 

Pomocí příkazu Přídavek k polotovaru lze opět zvětšovat pomyslný hranol a přidávat tak materiál k obrobení. 

 

5) Typ polotovaru: 2D profilem

Často využívaný typ polotovaru umožňuje vybrat libovolný 2D profil polotovaru. Může se jednat o profil již existujícího polotovaru nebo o nově vytvořenou drátovou geometrii. Na horní liště cyklu pro hrubování je vždy nutné použít příkaz Profil polotovaru pro výběr daného profilu.

Po výběru požadovaného profilu polotovaru je dráha přizpůsobena danému profilu.

Jako v předchozích případech je možné využít příkaz Přídavek k polotovaru. V tomto případě se ale nejedná o 3D přídavek ve všech třech osách, ale pouze přídavek k vybranému profilu polotovaru v rovině XY.

6) Typ polotovaru: Aktuální

Poslední, ale zároveň nejvíce používanou možností je aktuální typ polotovaru. Jak jistě víte, polotovar je ve většině případech definován jako model ve formátu *.STL. Tento STL model můžete vidět vždy, když u modelu obrobku s definovaným polotovarem použijete příkaz Stínovat polotovar (viz obrázek).

Tento polotovar je po provedení operace obrábění vždy možné aktualizovat pomocí příkazu Obrábění Různé ► Aktualizovat polotovar

Po této aktualizaci je model na základě analýzy drah nástroje změněn (aktualizován) a je ho tak možné využívat k efektivní tvorbě dalších drah nástroje při hrubování. 

Při výběru typu polotovaru Aktuální budou všechny dráhy nástroje generovány pouze v místech, kde se nachází materiál k obrobení bez nutnosti použití hranic.

 

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.