Technický tip – Tvorba zkoseného 2.5 osého útvaru

Technický tip CAMWorks – Tvorba zkoseného 2.5 osého útvaru v SOLIDWORKS CAM

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné.

V následujícím postupu bude popsáno, jak vytvořit 2.5 osý útvar se zkosením. Obecně se dají 2.5 osé útvary tvořit jen s jedním společným úhlem strany, nelze tedy vytvořit útvar s rozdílnou velikostí zkosení pro každou hranu.

Automatické rozpoznání 2.5 osých útvarů se zkosením

Pro automatické rozpoznání 2.5 osého zkoseného útvaru, je potřeba definovat tuto funkci v Možnostech. Přesněji na kartě Frézovací útvary, v části Typy útvarů – Zkosené a zaoblené.

Technický tip – Tvorba zkoseného 2.5 osého útvaru

Pokud tuto funkci uživatel zvolí, může nechat na modelu automaticky rozpoznat zkosené útvary. Dále je s nimi možné pracovat běžným způsobem a lze například obrábět stěny i kulovým, toroidním nebo zkoseným nástrojem. Dutina na obrázku má všechny hrany pod úhlem 15°.

Technický tip – Tvorba zkoseného 2.5 osého útvaru

Automatickou detekci úhlu zkosení lze také využít při tvorbě nového 2.5osého útvaru. Uživatel nemusí tedy znát přesný úhel zkosení. Postupujte dle následujících kroků:

1.

Otevřete tvorbu nového 2.5 osého útvaru. Zkosení lze obecně definovat u většiny typů útvarů – dutiny, drážky, otevřeného profilu, křivky, díry. V panelu 2.5 osý útvar: Vybrat prvky definujte útvar a zaškrtněte volbu Zkontrolovat úkosy a zaoblení.

Technický tip – Tvorba zkoseného 2.5 osého útvaru

2.

V panelu 2.5 osý útvar: Koncové podmínky definujte hloubku útvaru a klikněte na tlačítko Automatická detekce, tím rozpoznáte úhel zkosení strany u daného útvaru.

Technický tip – Tvorba zkoseného 2.5 osého útvaru

Manuální definice zkoseného útvaru

Manuální nastavení úhlu zkosení stran útvaru lze manuálně definovat při tvorbě 2.5 osého útvaru v panelu 2.5 osý útvar: Koncové podmínky pomocí ikony dle obrázku. Na obrázku je viditelný Otevřený profil se zkosením 15°.

Technický tip – Tvorba zkoseného 2.5 osého útvaru

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru