Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Technický tip CAMWorks – Změna seřizovacího listu ve formátu Excel

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím postupu bude popsáno, jakým způsobem provést změnu v seřizovacím listu ve formátu Excel. Tento návod se týká pouze námi dodávaných šablon seřizovacích listů, které jsou generovány při postprocesingu pomocí UniPost.

Technický tip CAMWorks – Změna seřizovacího listu ve formátu Excel

Postup změny Seřizovacího listu Excel


Pro změnu Seřizovacího listu v Excel je nutné využít šablonu, která se nachází v adresáři C:UniPostSetupSheetExcel2007Template.xlsx

Před provedením změn doporučujeme tento dokument zálohovat.

V této šabloně můžete provést několik změn:

  1. Na kartě Nastavení lze vyměnit logo firmy. Stačí původní logo překrýt novým obrázkem.
Technický tip CAMWorks – Změna seřizovacího listu ve formátu Excel
  1. Můžete změnit rozložení a smazat jednotlivé údaje, pokud je například nepotřebujete:
    1. Pokud používáte 3-osý stroj můžete např.: smazat informace vázané k 5-osému stroji.
Technický tip CAMWorks – Změna seřizovacího listu ve formátu Excel
  1. Na kartě Proměnné naleznete všechny použitelné proměnné s anglickým názvem. 
Technický tip CAMWorks – Změna seřizovacího listu ve formátu Excel
  1. Po provedení změn stačí uložit soubor *.xls a vygenerovat nový Seřizovací list ve formátu Excel.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru