Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné.

V následujícím postupu bude popsáno, jakým způsobem lze spojit operace. Obecně existují dva způsoby, jak spojit frézovací operace. První z nich je manuální a druhá je možnost využít automatizovaný nástroj Spojení operací. Spojit můžete pouze operace stejného typu. Operace se také dají spojit pomocí skupiny útvarů, tento postup je ale popsán v jiném technickém tipu.

Při použití jednoho z následujících postupů nedojde ke spojení cyklů obrábění (vrtání atp.). V NC kódu se bude objevovat cyklus pro každý prvek zvlášť. Na obrázku níže jsou dva příkladové NC kódy s vrtacím cyklem pro řídicí systémy Heidenhain a HAAS.

Technický tip CAMWorks – Spojení operací

Manuální spojení operací

Provádí se ve Stromu operací a dá se využít pro všechny 2.5osé operace pomocí následujícího postupu:

 1. Klikněte na ikonu + vedle operace, kterou chcete spojit s jinou operací.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Pod každou operací jsou tímto způsobem vypsány všechny útvary, pro které je daná operace vytvořena. V tomto místě se dají útvary smazat (klávesou Delete), případně se dají útvary přetáhnout na jinou operaci a tím spojit s jinou operací (původní operace se automaticky smaže).
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Označte útvar v seznamu pod danou operací a pomocí levého tlačítka myši jej přetáhněte na operaci, se kterou chcete daný útvar spojit.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. V okně Varování klikněte na tlačítko Ano. V určitých případech je lepší znovu Vytvořit dráhy operace pro danou operaci i manuálně.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Po přetažení se objeví daný útvar v seznamu pod danou operací.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Výsledek manuálního spojení operací pro Frézování hrubování u útvaru dutiny.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací

Automatické spojení pomocí nástroje Spojení operací

K automatickému spojení operací lze využít automatizovaný nástroj Spojení operací…, který vyvoláte při označení jedné či více operací a kliknutím pravého tlačítka myši, dle obrázku níže. Dále bude popsán postup, jak spojit pomocí tohoto nástroje několik dokončovacích operací Obrysového frézování do jedné operace.

Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednu z operací, kterou budete chtít spojit a zvolte Spojit operace pomocí předchozího postupu.
 1. V okně Spojit operace zvolte:
  1. Zaškrtněte Spojit operace. Tím potvrdíte, že se mají původní operace smazat, a že se má vytvořit pouze jedna spojená operace. Pokud tuto funkci nezapnete, operace se spojí, ale ve Stromu operací zůstanou i původní nespojené operace.
 1. Zaškrtněte Seřadit podle nástroje. Tato funkce slouží k tomu, aby se Vám zobrazovaly pouze relevantní operace se stejným nástrojem. Pokud tuto funkci nezapnete, budou se Vám zobrazovat všechny operace stejného typu i s jiným nástrojem. 
 1. Odškrtněte Použít výchozí parametry a zvolte parametry z operace, ze které chcete přenést její nastavení (výšku řezu, typ najetí atd …). Pokud tato funkce zůstane zapnutá, spojená operace bude mít výchozí parametry z technologické databáze bez ohledu na její předchozí nastavení.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Zvolte operace, které chcete spojit a klikněte na tlačítko Přidat. Potvrďte tlačítkem OK.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Výsledná dráha spojených operací obrysového frézování pro útvary dutin.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.