Technický tip CAMWorks – Použití rozsahu polotovaru u útvaru

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsáno, jakým způsobem lze ovlivnit rozsah útvaru Otevřené dutiny a Čelního útvaru tak, aby nebyl využit rozměr polotovaru. V některých případech totiž rozsah polotovaru nemusí odpovídat zbylému materiálu k obrobení, protože je například tato část polotovaru obrobena některou z předchozích operací. 

Definici při tvorbě útvaru

Při definování Otevřené dutiny nebo Čelního útvaru je ve výchozím stavu určeno, že se má využít rozsah polotovaru. V následujícím postupu se na příkladové Otevřené dutině dozvíte, kde se dá tato funkce ovlivnit:

  1. Začněte tvorbu 2.5osého útvaru – Otevřená dutina.
  1. Po přepnutí na Koncový stav a výběru vhodné hloubky je zde u Otevřené dutiny dostupná volba: Použít rozsah polotovaru. Ve výchozím stavu je tato volba zaškrtnuta.
  1. Na obrázku níže je vidět Otevřená dutina vytvořena s výchozím stavem a k její tvorbě je tedy využit rozsah polotovaru, který je o 5 mm odsazen od základního hraničního kvádru v každém směru(XYZ). Jelikož byla tato část již obrobena předchozími operacemi, není nutné, aby při obrábění otevřené části modelu byl tento materiál znovu obroben.
  1. Při tvorbě Otevřené dutiny/Čelního útvaru tedy stačí odškrtnout volbu Použít rozsah polotovaru a rozsah Otevřené dutiny/Čelního útvaru bude odpovídat pouze vybrané ploše.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru