Technický tip CAMWorks – Tvorba vlastního sklíčidla

Technický tip CAMWorks – Optimalizace 2.5osé dráhy při obrábění útvarů

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsáno, jakým způsobem využít několik parametrů a nastavení na kartě Optimalizace2.5osé operaci pro změnu posloupnosti obrábění více útvarů. Uživateli se v některých případech hodí možnost pro ovlivnění startovacího bodu a posloupnosti obrábění, důvodem může být například lepší přehlednost obrábění pro obsluhu stroje. 

Ovlivnění počátečního bodu obrábění 

Ve výchozím nastavení operací je v operacích na kartě Optimalizace určen
Počáteční bod: Vlevo nahoře. Počáteční útvar, který bude danou operací obroben jako první, se tedy nachází přibližně v tomto rohu.

  1. Příkladová dráha Obrysového frézování s výchozím nastavením na obrázku níže:
  1. Nastavení Počátečního bodu má přímo vliv na to, od jakého útvaru daná dráha začne. Zde lze také vybrat konkrétní prvek, kterým potřebujete začínat obrábění a to pomocí volby Výběr prvku
  1. Příklad s volbou Roh: Vpravo dole na obrázku níže:

Ovlivnění posloupnosti obrábění jednotlivých útvarů

Ve výchozím nastavení operací je v operaci na kartě OptimalizaceMetoda Optimalizace: Nejkratší dráha, což znamená, že dráha přejezdů bude co nejkratší a posloupnost se určí automaticky. Příkladová dráha tohoto nastavení je viditelná na předchozích obrázcích.

  1. Kromě výchozí metody Nejkratší dráha je zde možné nastavit ještě tyto možnosti:
  1. Žádné: Dráha není nijak optimalizována a nelze ji podrobněji nastavit.
  1. Mřížka: Dráha je optimalizována dle rozšířeného nastavení v Parametrech mřížky. Můžete změnit směr, vzor a také řazení útvarů.
  1. Zevnitř ven: Obrábění je optimalizováno tak, aby začínalo u prostředního prvku a končilo v jednom z krajních prvků.
  1. Zvenku dovnitř: Obrábění je optimalizováno tak, aby začínalo u některého z vnějších prvků a končilo u prostředního prvku.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru