Technický tip CAMWorks – Tvorba vlastního sklíčidla

Technický tip CAMWorks – Dělové vrtání

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsáno, jak využít funkci Dělového vrtání v operaci Vrtání. Pro využití této funkce je důležité chápat provázanost mezi parametry zadávanými v operaci Vrtání a výsledným NC kódem.

Obecný postup pro dělové vrtání

  1. Zavedení dělového vrtáku do vodící díry – Mimo díru se dělový vrták nesmí otáčet. Se spuštěným přívodem řezné kapaliny zasuňte hlavu vrtáku do vodící díry.​
https://www.sandvik.coromant.com/SiteCollectionImages/knowledge/Drilling/Deep%20hole%20drilling/037720_1.jpg
  1. Zahájení vrtání – Spuštění rotačního pohybu nástroje a posuvu do řezu​.
https://www.sandvik.coromant.com/SiteCollectionImages/knowledge/Drilling/Deep%20hole%20drilling/037720_2.jpg
  1. Po vyvrtání díry:
  • Návrat rychloposuvem do polohy odpovídající hloubce předvrtané díry.
  • Zastavení rotačního pohybu nástroje a přívodu řezné kapaliny.
  • Vysunutí dělového vrtáku z obrobku.
https://www.sandvik.coromant.com/SiteCollectionImages/knowledge/Drilling/Deep%20hole%20drilling/037720_3.jpg

Provázanost operace a výsledného NC kódu


Na obrázku níže naleznete číselně označeny jednotlivé parametry v operaci Vrtání a výsledný NC kód pro řídicí systém Fanuc.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru