Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Technický tip CAMWorks – Cyklus kombinace u operace Úroveň Z

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsáno, jakým způsobem využít funkci Cyklus kombinace u operace Úroveň Z. Tato funkce slouží k automatickému vytvoření kombinovaného obrábění operace Úroveň Z s operací, která tzn.: obrábí s konstantní roztečí drah, tím je dosáhnuto lepšího výsledného povrhu na plochách, které operace Úroveň Z buď vůbec neobrobí anebo zanechá velkou drsnost povrchu.

Na obrázku jsou vidět plochy, které by běžně pomocí operace Úroveň Z nebyly obrobeny.

Technický tip CAMWorks – Cyklus kombinace u operace Úroveň Z

Úprava operace Úroveň Z

  1. Otevřete parametry upravované operace Úroveň Z a přepněte se na kartu Úroveň Z. Zde naleznete jednotlivé parametry k nastavení Cyklu kombinace:
  • Velikost řezu: Určuje velikost rozteče drah
  • Min. a Max. úhel: Určuje minimální a maximální úhel ploch k obrobení pomocí kombinované operace Konstantní rozteč drah.
Technický tip CAMWorks – Cyklus kombinace u operace Úroveň Z
  1. Výsledná dráha po vhodné definici výše zmíněných parametrů.
Technický tip CAMWorks – Cyklus kombinace u operace Úroveň Z

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru