Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude blíže popsána funkčnost Automatické omezující plochy u 3osých operací. Toto nastavení je dostupné u všech 3soých operací na kartě Pokročilá a v CAMWorks 2020 byla rozšířena o možnost náhledu přímo v prostředí SolidWorks. 

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Metoda Automatické omezující plochy

V nastavení uživatel najde několik metod pro definici Automatické omezující plochy. V tomto případě zde bude pro příklad použita 3osá hrubovací operace Přejíždění oblasti:

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha
  • Polotovar: Ohraničení operace je řízeno velikostí a tvarem polotovaru. 
Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha
  • Hraniční kvádr: Ohraničení operace je řízeno tzv.: hraničního kvádru, který „obaluje“ model.
Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha
  • Všechny obrysy: Ohraničení operace je řízeno všemi obrysy modelu.
Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha
  • Vnější obrys: Ohraničení operace je řízeno pouze vnější obrysem modelu (obvodem).
Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha
  • Žádné: Dostupné pouze u operace Přejíždění oblasti se vzorem Adaptivní. Umožňuje nástroji najíždět „z venku“. Dále také u operací: Průmět vzoru, Konstantní rozteč drah a Tužkového frézování.
Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Stav nástroje a přídavek nástroje

Tímto nastavením uživatel ovlivňuje pozici středu nástroje vůči hranicím daného omezení a přídavek v ose XY.

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru