Transformace operací

V tomto díle technických tipů pro SURFCAM si předvedeme základní možnosti transformací drah nástroje.

Často se totiž lze setkat s díly, které obsahují několik identických prvků, případně s více stejnými díly v rámci jednoho projektu, pro které bude zapotřebí vytvářet identické dráhy nástroje. Pro urychlení a usnadnění práce nabízí SURFCAM možnost např. kopírování, rotace a zrcadlení drah nástroje.

Posunout

Funkce „Posunout“ zkopíruje vybranou dráhu nebo nastavení podle definice nové souřadnice v ose XYZ.

Otočit

Tato funkce umožňuje otočit vybranou dráhu nebo nastavení okolo vybrané konstrukční roviny s případnou změnou souřadnice středu otáčení.

Jednoduché měřítkování

Změna měřítka velikosti dráhy s možností přemístění nové dráhy na jinou pozici v osách XYZ.

Měřítkování po osách XYZ

Změna měřítka velikosti dráhy s možností změny měřítka pouze ve zvolených osách XYZ.

Zrcadlit

Tato funkce vytvoří zrcadlenou dráhu vůči základním rovinám (XY, YZ, ZX) nebo nově definované rovině.

Upozornění: U zrcadlených drah dojde i ke změně směru pohybu nástroje ze sousledného na nesousledný. U drah, které mají nastavený pohyb nástroje typu Cik-Cak, problém nevzniká, ovšem u standardních drah s jedním směrem pohybu je nutné tuto skutečnost brát v potaz.

Dvourozměrné pole

Funkce umožňuje tvorbu lineárního pole drah nástroje s posunem v osách XYZ s libovolným počtem opakování.

Kruhové pole

Funkce umožňuje tvorbu kruhového pole drah nástroje s posunem v osách XYZ s libovolným počtem opakování.

Indexové pole

Indexové pole slouží ke kopírování drah nástroje do rovin indexového polohování. Může sloužit třeba k rychlému a jednoduchému vytvoření drah nástroje pro polohování na doplňkové čtvrté ose děličky.

Nabalit na válec

Funkce „Nabalit na válec“ umožňuje využít existující dvouosou dráhu nástroje a přetransformovat ji na zjednodušenou operaci čtyřosých pohybů nástroje.

Obrátit

Funkce „Obrátit“ vymění pozice konců a počátků dráhy nástrojů. Hrubování jednoduché kapsy například začíná na dně kapsy a materiál je odebírán směrem vzhůru, tedy opačným způsobem. Tuto funkci nedoporučujeme používat u drah s více hloubkami z důvodu vznikající kolize nástroje s obrobkem.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru