Tolerance zobrazení modelu

V tomto díle technických tipů pro EDGECAM si ukážeme, jak upravit toleranci zobrazení nahraného modelu po jeho importu do pracovního prostředí.

Po nahrání modelu dílu na pracovní plochu se lze setkat s jevem, kdy jsou např. kružnice a oblouky při větším přiblížení zobrazeny jako několik spojených úseček (viz obrázek). 

Tento jev se nemusí na první pohled zdát jako překážka, ale později může ztížit výběr různých entit na modelu (profilů, kružnic, oblouků atd.). Pro úpravu zobrazení modelu je třeba upravit parametr Zobrazit, který se nachází na cestě Soubor ► Nastavení záložka Základní

Při spuštění je tento parametr defaultně nastavený na hodnotu 0,1. Pro lepší zobrazení přiblíženého modelu je vhodné tento parametr nastavit na menší hodnotu, např. 0,05

Je ale nutné si uvědomit, že například při úpravě modelu držáku nástroje pro databázi nástrojů, kdy je model na výstupu uložen jako soubor *.MEG, má tato tolerance zásadní vliv na velikost výsledného souboru *.MEG

Defaultně nastavená tolerance 0,1 je pro potřeby definice držáků v databázi nástrojů dostačující a není třeba ji upravovat. Pro ukázku je zde uveden model držáku BT40 ER32x60 s defaultní tolerancí zobrazení 0,1.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru