Práce se souřadnými systémy

V možnostech definování a výběru souřadných systémů došlo v nové verzi SOLIDWORKS k výrazným změnám.

S doplňováním a rozšiřováním komplexních a výkonných funkcí se v nových verzích SOLIDWORKS objevují „drobná“ vylepšení, která se ale promítají do většiny každodenně používaných činností.
Tyto doplňky tak často uživatelům uspoří více času, než zbrusu nové funkce. V této nové verzi SOLIDWORKS vývojáři změnili v rámci zefektivnění práce v dílech a prvcích definování a výběr souřadných systémů.

C:\Users\Britan\Desktop\Image1.jpg

Definování souřadného systému s použitím číselných hodnot

V dílech a sestavách můžete definovat souřadné systémy zadáním absolutních číselných hodnot pro polohu a orientaci.

C:\Users\Britan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Image3.jpg

V PropertyManageru Souřadný systém vyberte pod položkou Poloha možnost Definovat polohu číselnými hodnotami a zadejte číselné hodnoty souřadnic X, Y a Z. Hodnoty určují polohu vzhledem k místnímu počátku, nikoli ke globálnímu počátku (0, 0, 0).

Pokud chcete souřadný systém natočit, vyberte v části Orientace položku Definovat otočení číselnými hodnotami a zadejte číselné hodnoty pro alespoň jednu osu. Osy se vždy otáčejí v pořadí X, pak Y a nakonec Z.

C:\Users\Britan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\11.jpg


Původní

C:\Users\Britan\Desktop\12.jpg

Definována poloha

C:\Users\Britan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\13.jpg

Definována poloha a natočení

Výběr souřadného systému

Ve vytvořených prvcích můžete odkazovat na všechny položky souřadných systémů, jako jsou roviny, osy a počátek. Můžete například skicovat na rovině XY souřadného systému nebo použít osu Z souřadného systému jako osu pro prvek otočení.

V dílu nebo sestavě klepněte na Vložit > Referenční geometrie > Souřadný systém a souřadný systém vytvořte. Pro zvýraznění odpovídající entity podržte ukazatel myši nad rovinou, osou nebo počátkem.  Tato funkčnost je užitečná pro činnosti jako jsou skicování, vazby a další.

Chcete-li tuto funkčnost použít, souřadné systémy zobrazte. Klepněte na Zobrazit > Skrýt/Zobrazit > Souřadné systémy.

Věříme, že Vám dnešní 3E Tip pomůže.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru