Import modelu z CAD včetně barev

V některých případech uživatel vyžaduje import modelu s různě barevnými plochami, které mohou představovat různé interní technologické informace, např. tolerance, drsnost povrchu, technologické přídavky atd.

V tomto díle technických tipů pro EDGECAM si ukážeme, jak importovat model dílu s plochami obarvenými v CAD systému a také, jak toto obarvení ploch potlačit.

Pro zajištění kompatibility při nahrávání modelu s barvami je doporučeno nahrávat modely dílů ve formátech Parasolid (*.x_t), STEP verze AP214 (*.step, *.stp), Creo/ProEngineer (*.prt) aj. Při importu takového modelu do prostředí EDGECAM je standardně zapnuta funkce rozpoznání barevných ploch, takže modely jsou již při nahrání zobrazeny s předdefinovanými barvami ploch z CAD systému. 

Samozřejmě je možné automatické rozpoznání barevných ploch potlačit, takže při nahrávání bude model jednobarevný. Toto nastavení je možné aktivovat přes Soubor Nastavení záložka Tělesa ► Možnosti barev ► Upravit… ► příkaz Ignorovat barvu těla modelu.

Pokud je funkce Ignorovat barvu těla modelu aktivní, tak jsou rozdílné barvy na modelu potlačeny a vše je nahrazeno jednotným odstínem šedé barvy. 

Kdykoliv během práce je možné tuto funkci vypnout a model s barvami tak uvést do původního stavu.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru