Symetrické lineární kóty průměru

Při běžné konstrukční práci se občas stává, že jsou konstrukční modely hotové a výkresy zbývá jen čistě a přehledně okótovat.

SOLIDWORKS to dělá automaticky, ale někdy je potřeba nahuštěné kóty porovnat a někdy zjednodušit, aby byly dobře čitelné. Někdy pak nebylo jednoduché přizpůsobit automatické funkce specifickým potřebám kótování.

V této nové verzi SOLIDWORKS je zlepšeno pro vytváření lineární kóty průměru ve výkresech.

D:\flexlm\w\cou1620401883276.image

Pro kóty průměru, kde postačuje zobrazení pouze jedné strany kótovací čáry, můžete vytvářet symetrické lineární kóty průměru.
To je užitečné pro výkresy s rotačními součástmi a detailními pohledy řezu.

Chcete-li vytvořit symetrické lineární kóty průměru:

Otevřete výkres s rotační součástí nebo pohledem řezu.

  1. Symetrická lineární kóta průměru je k dispozici pro jakýkoli pohled výkresu, ale je nejvhodnější pro výkresy, které potřebují pouze jednu stranu kótovací čáry.
  2. Klepněte na Symetrická lineární kóta průměru  (panel nástrojů Kóty/Vztahy) nebo na Nástroje > Kóty > Symetrická lineární kóta průměru.
  3. Určete možnosti ve správci PropertyManager:
    • Jeden. Umožňuje kótovat entity ručně. Vyberte možnost Rychlé kótování pro funkci rychlého kótování entit.
    • Několik. Umožňuje vytvořit více kót na základě zadané osy. Kóty se automaticky uspořádají.
  4. Kótujte pohled výkresu.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru