Technický tip Surfcam – Další možnosti kótování

V předchozím technickém tipu pro Surfcam jsme si ukázali základní možnosti kótování na modelu dílu. Jak bylo řečeno, tak tyto kótované modely mohou sloužit jako upřesňující a dodatečné podklady pro obsluhu stroje. V tomto díle na tuto práci navážeme a ukážeme si další možnosti kótování a nastavení textu.

1) Kótování pozice dílu

Kótování lze použít také pro určení pozice dílu nebo polotovaru ve svěráku atd. Postup je stejný jako kótování základních rozměrů dílu. Rozdíl je pouze v tom, že body pro měření vybíráte na polotovaru a svěráku, případně lze kótovat vzdálenost mezi upínkami (viz obrázky).

 1. Kótování pozice polotovaru na svěráku
 1. Kótování pozice upínek 

2) Kótování průměrů a poloměrů

Na pracovní ploše máme opět nahraný model dílu na kterém okótujeme středovou díru a rádiusy. Oproti předchozímu modelu, kde byly měřeny základní rozměry, je zde pro kótování nutné vytvořit pomocnou drátovou geometrii.

 1. Přepněte to pohledu Půdorys a přejděte na záložku Útvary. Klikněte na příkaz Geometrie ► Geometrie z hran.
 1. Budete vyzváni k určení hrany pro vytvoření čáry/profilu/oblouku. Označte hrany viz obrázek a výběr potvrďte pomocí zatržítka.
 1. Nyní přejděte na záložku Nastavení a vyberte příkaz Kótování ►Průměrová
 1. Budete vyzváni k výběru oblouku nebo kružnice a také k výběru pozice číselného údaje kóty. Postupujte tedy podle příkazů a proveďte výběr (viz obrázek).
 1. Po výběru druhého bodu dojde k vytvoření průměrové kóty.
 1. Jako další okótujeme rádius rohu, vyberte proto příkaz Kótování ►Radiální.
 1. Budete vyzváni k výběru oblouku nebo kružnice a také k výběru pozice číselného údaje kóty. Postupujte tedy podle příkazů a proveďte výběr (viz obrázek).
 1. Po výběru druhého bodu dojde k vytvoření kóty rádiusu.
 1. Aby bylo kótování korektní, provedeme úpravu kóty. Klikněte dvojklikem přímo na kótu a v dialogovém okně, na záložce Parametry textu, vyplňte následující parametr:
 • Předpona: 4x_

Dále na záložce tolerance vyplňte parametr:

 • Desetinná místa: 0

Dialogové okno poté potvrďte pomocí tlačítka OK.

      j)  Po potvrzení dialogového okna tlačítkem OK dojde k upravení kóty.

3) Kótování tolerovaných rozměrů

K vytvořeným kótám je možné přiřadit údaje o výrobních tolerancích a to dvěma způsoby.

 1. Klikněte dvojklikem například na vytvořenou délkovou kótu (300 mm) a přejděte na záložku Tolerance. Nastavte hodnoty tolerancí:
 • Desetinná místa: 1
 • Horní tolerance: 0,1
 • Dolní tolerance: – 0,1
 • Zápis tolerance: Různé meze

Dialogové okno potvrďte pomocí tlačítka OK.

 1. Po potvrzení dialogového okna se k vybrané kótě přiřadí definované tolerance.
 1. Nyní přiřadíme toleranční pole ke kótě, která definuje průměr díry. Klikněte tedy dvojklikem na průměrovou kótu a v dialogovém okně přejděte na záložku Parametry textu. Vyplňte následující parametry:
 • Přípona: H7
 1. Dále přejdete na záložku Tolerance a vyplňte následující parametry:
 • Desetinná místa: 0

Dialogové okno potvrďte pomocí tlačítka OK

 1. Po potvrzení dialogového okna se k vybrané kótě přiřadí definované tolerance.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky