Technický tip Surfcam Traditional – Tvorba skupin

Pro urychlení výběru geometrie pro obrábění je možné vytvářet skupiny entit, které je poté možné vybírat v rámci tvorby dráhy nástroje. V tomto díle technických tipů pro Surfcam Traditional si ukážeme, jakým způsobem tyto skupiny vytvářet.

              Tvorba skupin je funkce dostupná od verze Surfcam Traditional 2018 R1. Umožňuje vytvářet skupiny vybraných entit (děr, kontur, ploch) a ty následně vybírat v rámci definice geometrie pro obrábění. Výhodou této funkce je především rychlost výběru geometrie pro obrábění, kdy není nutné jednotlivé entity postupně vybírat kliknutím myši.

  1. Tvorba skupiny

Na pracovní ploše nahraný model desky s dírami. Pro každou díru máme vytvořený středový bod (viz obrázek). Z těchto bodů vytvoříme skupinu, kterou následně vybereme pro operaci Správa děr.

  1. Skryjte hladinu s dílem tak, aby na pracovní ploše zůstaly pouze body.
  1. Na hlavní pracovní liště klikněte na Tvorba Skupina.
  1. Objeví se dialogové okno s jednoduchým nastavením. Vyplňte název skupiny (např. Diry_D20) a přepněte na typ skupiny Skupiny děr (viz obrázek). Dialogové okno potvrďte pomocí tlačítka OK.
  1. Body pro skupinu vyberte například pomocí příkazu Obrazovka. Výběr poté potvrďte kliknutím na příkaz Hotovo. Tím je daná skupina vytvořená a je tak možné jí vybrat v operaci obrábění. 
  1. V okně Hladiny znovu zapněte viditelnost hladiny modelu, potvrďte pomocí OK.
  1. Na hlavní pracovní liště klikněte na NC 2 Osé Správa děr. Po výběru operace budete vyzváni k výběru geometrie pro obrobení. Klikněte na příkaz Skupina a vyberte vytvořenou skupinu „Diry_D20“ a výběr potvrďte pomocí tlačítka OK
  1. V dialogovém okně operace vyberte nástroj, nastavte potřebné parametry a vygenerujte dráhu nástroje.

Stejným způsobem je možné pracovat s výběrem více ploch nebo složitých kontur, jejichž výběr by postupným klikáním trval značně dlouhou dobu.   

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky