Správce procesů CAMWorks

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. V následujícím technickém tipu si ukážeme lepší správu výpočtu operací a zjištění doby výpočtu operací za pomoci Správce operací.

  1. V Command manageru na záložce CAMWorks 20XX vyberte Správce procesů.

2. Otevře se dialogové okno Správce procesů. V této tabulce můžete zjistit, zda byla dráha úspěšně vypočítaná, dále zde můžete pozorovat průběh výpočtu a výslednou dobu výpočtu.

3. V základním nastavení je zapnuta volba Proces po dokončení odstranit, pokud volbu odškrtnete, zachová se historie výpočtů. Jestliže necháte volbu zapnutou, po každém dokončení výpočtu se smaže informace o dokončení operace. Dále máte možnost zapnout Počet souběžných procesů. Tím docílíte výpočet více na sobě nezávislých operací.

Jestliže počítáte operace závislé na jiné operaci, např. zbytkové obrábění, musí se nejdříve vypočítat první operace, pak se teprve spustí výpočet zbytkového obrábění.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru