Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti

Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti

Pro výpočet pevnostní analýzy je potřeba, aby všechna analyzovaná tělesa byla ukotvena v prostoru. Pokud jsou některé součásti při výpočtu nedostatečně omezené, řešič nahlásí nestabilitu konstrukce a výpočet nedokončí.

Aby k tomuto nedocházelo, je možné omezení jednotlivých součástí zkontrolovat pomocí nástroje „Najít podomezená těla“ v dialogovém menu pro kontakty.

Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti
Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti
Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti

Systém provede zjednodušený výpočet, při kterém vyhodnotí stupně volnosti jednotlivých součástí a pro vybranou součást je zobrazí v grafické ploše.

Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti

Při výběru jednotlivých směrů se pro lepší znázornění zobrazí animace možného pohybu vybrané součásti.

Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti
Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti

Pomocí tohoto nástroje ověříme, jestli jsou omezení pro všechna těla v analýze správně definovaná a tím eliminujeme nedokončení analýzy vlivem nestability výpočtového modelu.

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují