Selektivní importování entit IFC ze souborů IFC

SOLIDWORKS umožňuje importovat dokumenty ve formátu IFC (Industry Foundation Classes).

Jde o formát používaný pro datové soubory v oblasti BIM (Building Information Modeling) – moderní proces pro tvorbu a správu stavebních projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budov.

V této nové verzi SOLIDWORKS jsou zlepšeny možnosti při importu těchto podkladů.

F:\Snímek obrazovky (27).jpg

Pokud chcete importovat entity ze souborů IFC, můžete v nabídce Možnosti systému vybrat definováním filtrů.

Do nabídky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Import > Formát souboru je přidán Formát souboru IFC

Postup importu selektivní entity IFC ze souborů IFC:

  1. V souboru IFC klepněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Import
  2. Pod položkou Formát souboru vyberte IFC
  3. Pod položkou Entity k importu rozbalte pod položkou Klasifikace entity IFC
  4. Pod položkou Import vyberte entity IFC, které chcete importovat. 
  5. Klepněte na tlačítko OK

Po otevření souboru IFC se importují pouze entity IFC, které jste zadali v dialogovém okně Možnosti systému.

Barvy v exportovaných skicách

Když uložíte díl nebo výkres jako soubor DWG nebo DXF, v exportovaném souboru se zobrazí prvky skici v barvě přiřazené ve skice. Barvy jsou také podporovány pro skici v rozvinech plechových dílů – pokud v nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Plechové díly MBD určíte Barvy rozvinutého tvaru.

C:\Users\Britan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lbf1618930071043.jpg

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru