Referenční geometrie

Při práci se konstruktér často potřebuje odkazovat na pomocné entity – roviny, osy, pomocné osy…

Jejich vybírání a zobrazování nebo naopak skrývání ve stromu historie bývalo někdy zdlouhavé a práci na vlastním produktu zdržovalo. Ale bez výběru těchto entit se pracovat nedá.

V této nové verzi SOLIDWORKS jsou možnosti práce s touto referenční geometrií zlepšeny.

U referenční geometrie se zlepšila použitelnost – která pomůže vám vybrat osy a roviny přímo v grafické ploše. To je užitečné pro příkazy jako VazbaZměřit nebo pole.

Umístěte ukazatel myši na dočasné osy válcových ploch a povrchů, aby se zobrazily osy. Najeďte myší na plochy a stisknutím klávesy Q zobrazte referenční roviny. Více entit referenční geometrie vyberete stisknutím kláves Shift nebo Ctrl. Po výběru referenční geometrie software SOLIDWORKS automaticky zruší všechny nepotřebné referenční geometrie.

Můžete klepnout pravým tlačítkem na součást v grafické ploše, klepnout na možnost Zobrazení referenční geometrie a poté zobrazit primární roviny, referenční roviny, referenční osy nebo souřadný systém. Dříve byly tyto možnosti dostupné pouze ze stromu FeatureManager.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru