Použití úhlové hlavy

V následujícím technickém tipu pro EDGECAM si ukážeme, jak pracovat s úhlovou hlavou a její grafikou při použití na vertikální nebo horizontální tříosé frézce. Díky použití úhlové hlavy můžeme snížit počet upnutí obrobku a tím zkrátit dobu obrábění a upínání.
  1. Vložení a úprava modelu úhlové hlavy

Pro vložení grafiky do databáze EDGECAMu je třeba připravit objemový model úhlové hlavy. Tento model lze získat přímo od výrobce příslušenství, nebo je nutné ho vytvořit pomocí CAD softwaru (např. v modeláři DESIGNER). Objemový model úhlové hlavy pak nahrajte do prostředí EDGECAM a napolohujte tak, aby osa Z byla v ose rotačního nástroje (viz. obrázek).

Díl poté uložte do souboru *.MEG přes „Soubor“ ► „Uložit jako“ ► „Uložit soubor MEG“ ► „Procházet“ (viz obrázek). Umístění souboru zvolte takové, aby nebylo nutné ho později měnit. Na cestu k souboru se přímo odkazuje grafika úhlové hlavy v zásobníku nástrojů.

2. Rozpoznání útvarů na dílu

Zvolte rovinu, ve které chcete rozpoznat útvary. Můžete vytvořit vlastní pracovní rovinu CPL nebo doporučujeme využít předdefinované pracovní roviny, jako jsou nárys, půdorys, levý nebo pravý bokorys.

Přejděte na záložku „Útvary“ a zvolte funkci „Rozpoznat útvary“. Ujistěte se, že provádíte rozpoznávání útvarů ve zvolené pracovní rovině pro obrábění.

Rozpoznané útvary pak zkontrolujte v okně „Útvary“.

3. Nastavení nástroje v zásobníku

Přejděte na záložku „Obrábění“ a otevřete zásobník nástrojů. S pomocí filtrů nástrojů vyberte požadovaný nástroj pro použití v úhlové hlavě. V tomto příkladu zvolte navrtávák o průměru 6 mm. Poté zvolte funkci „Kopírovat“, čímž si vytvoříte kopii vybraného nástroje pro úpravy. Původní nástroj zůstane zachován.

Na záložce „Základní“ upravte „Název“ a „Komentář“ podle potřeby. Potom přejděte na záložku „Úhlová hlava“ a ve vstupním poli „Grafika“ vyberte cestu k uloženému souboru s příponou *.MEG, který obsahuje údaje o úhlové hlavě.

Doplňte hodnoty pro správné zapolohování hlavy ve vřetenu. V nastavení doporučujeme nejprve nechat prázdné hodnoty. V případě, že bude úhlová hlava špatně zapolohována, měňte úhly po 90°.

Změny potvrďte pomocí tlačítka „OK“ a vyberte upravený nástroj ze seznamu nástrojů v „Zásobníku nástrojů“. Následně zkontrolujte úhlovou polohu nástroje vůči obrobku. Pokud je to nutné, upravte úhel vložení podle instrukcí uvedených výše.

Pro kontrolu správné funkčnosti vytvořte jednoduchou dráhu pomocí cyklu „Obrábění děr“. Nastavení cyklu proveďte podle požadavků technologie a specifikací obrobku. Jako geometrii pro obrábění vyberte rozpoznané útvary děr. Pro bezpečné přiblížení nástroje do požadované polohy pro začátek cyklu využijte pohyb „Rychloposuvem“ do bezpečného bodu, který je mimo pracovní oblast nástroje a obrobku. Tímto způsobem se vyhnete nežádoucí kolizi a zajistíte bezpečnost obráběcího procesu. Dbejte na správné provedení cyklu, nastavení nástroje a bezpečné pohyby, abyste dosáhli požadovaného výsledku s minimálním rizikem pro stroj a obsluhu.

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Nezmeškejte naše webináře!

Akce / Webináře

[Workshop] Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS. Objevte nejnovější možnosti SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE

Zveřejněno: 18/04/2024

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.