Panel zpráv

Uživatelské rozhraní je ta část CAD programu, která s uživatelem komunikuje – ten jeho prostřednictvím zadává příkazy, sleduje odezvy programu, požadavky k dalšímu postupu…

Zlepšení uživatelského rozhraní se tedy promítá do všech oblastí každodenní práce konstruktérů, projektantů, vedoucích – všech osob zúčastněných na jednotlivých částech procesu.
V této nové verzi SOLIDWORKS jsou zlepšeny možnosti práce se zprávami systému.

Panel zpráv je pevný panel v horní části hlavního okna SOLIDWORKS, který poskytuje informace specifické pro aktivní otevřený dokument.

Existují čtyři typy panelů se zprávou:

  • Informace
  • Potvrzení
  • Varování
  • Chyba

Panel zpráv se může otevřít v několika situacích. Obvykle se jedná o varování týkající se stavu dokumentu – například, že změny nebudou uloženy, protože jste dokument nevyzvedli. Panel zpráv zůstává otevřený, nezavírá se automaticky – zavřít jej můžete ručně.

Zrušené zprávy

Celkový obsah zrušených zpráv teď můžete zobrazit v dialogovém okně Možnosti systému na samostatné kartě. Dříve byly zrušené zprávy zkráceny a jejich vyhledání bylo obtížnější.

Chcete-li zrušené zprávy znovu zobrazit, klepněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Zprávy/chyby/upozornění > Zrušené zprávy.

Chcete-li zobrazit celý text zprávy, v tabulce Zrušené zprávy podržte kurzor myši nad zkrácenou zprávou.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru