Ovládání chlazení nástroje

V tomto díle technických tipů pro EDGECAM si ukážeme, kde je možné nastavit a ovládat chlazení pro jednotlivé nástroje.

Ukážeme si také, jak toto nastavení měnit přímo při samotné tvorbě drah nástrojů.

Nastavení v databázi

V databázi nástrojů je možné ke každému nástroji přiřadit způsob chlazení, případně lze nastavit i kombinaci způsobů chlazení. Toto nastavení se bude automaticky spouštět vždy, když daný nástroj použijete pro tvorbu drah. Nastavení samozřejmě lze libovolně měnit při tvorbě drah nástroje, jak si později ukážeme. Pro definování způsobu chlazení nástroje spusťte aplikaci „Zásobník nástrojů“ ve spouštěcím programu EDGECAM, nebo zvolte ten samý příkaz umístěný v pracovním prostředí na záložce „Obrábění“.

Zvolte libovolný nástroj, např. válcovou frézu „12.0 mm Multi-Flute End Mill“ a klikněte na tlačítko „Upravit…“.

V kartě nástroje přejděte nejprve na záložku „Geometrie“. Zde je možné definovat u nástroje zapnutí/vypnutí vnitřního chlazení. Samozřejmě je nutné vždy zvážit, zda stroj, na kterém bude daný nástroj v budoucnu použit, chlazení středem nástroje podporuje.

Nejenže zapnutí vnitřních chlazení po vygenerování výstupního NC kódu vloží příslušný příkaz do bloku programu, ale v případě použití postprocesorů od 3E Praha Engineering dojde i k zapsání tohoto způsobu chlazení do vytvořeného seřizovacího listu.

Dále přepněte na záložku „Seřizovací“. Zde je možné nastavit zapnutí/vypnutí samotného vnějšího chlazení nástroje. Na výběr je chlazení proudem (kapalinou), mlhou nebo vzduchem.

Tato nastavení budou při výběru nástroje opět automaticky spuštěna.

Nastavení v průběhu tvorby drah

Pokud nemáte prostor pro tvorbu podrobnější databáze nástrojů s definicí chlazení, je možné upravit způsob chlazení u každého vyvolaného nástroje i při tvorbě drah. V okně „Postup“ jednoduše klikněte dvojklikem na požadovaný nástroj.

Otevře se okno s informacemi o nástroji.

Přepněte na záložku „Vřeteno“. Zde můžete libovolně a nezávisle upravit nastavení způsobu chlazení nástroje.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru