Otevírání podsestav v Jiném režimu

S rozšiřujícími se možnostmi zpracování stále větších a obsáhlejších sestav bylo potřeba do SOLIDWORKS zapracovat speciální režimy pro různé oblasti činností. Při efektivním používání těchto režimů je práce s rozsáhlými sestavami přehledná a plynulá. Tato verze SOLIDWORKS tedy přináší uživatelům usnadnění i v této oblasti.

Ze sestavy otevřené v režimu Přezkoumání velkého návrhu můžete otevřít podsestavu také v režimu Přezkoumání velkého návrhu nebo jako vyřešenou. Také můžete otevřít výkres v Režimu detailování.

Postup otevření podsestav v jiném režimu:

  1. Otevřete sestavu obsahující podsestavu v režimu Přezkoumání velkého návrhu.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na podsestavu a klepněte na šipku dolů pro možnost Otevřít  .
  3. Klepněte na možnost Přezkoumání velkého návrhu nebo Vyřešený.

Postup otevření výkresů v Režimu detailování:

  1. Otevřete sestavu obsahující výkres v režimu Přezkoumání velkého návrhu.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na sestavu a klepněte na možnost Otevřít výkres v režimu detailování  .

Přesunout s osovým křížem

Když vyberete jednu nebo více součástí, zobrazí se automaticky osový kříž.

Je-li osový kříž k dispozici, stisknutím klávesy Ctrl + přetáhnutím zkopírujete vybrané součásti v zadaném směru.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru