Nastavení Waveform (2. část)

V tomto díle technických tipů pro Edgecam budeme pokračovat v možnostech nastavení metody produktivního hrubování Waveform.

Zdvih u zpětných přejezdů  

S předchozím příkazem (Zpětné přejezdy rychlým posuvem) souvisí i následující nastavení zdvihu u zpětných přejezdů. Aby nedocházelo ke kontaktu čela nástroje s dnem kapsy, je možné nastavit zdvih nástroje při přejezdu mezi řezy.

Poloměr napojení

Poloměrem napojení je možné ovlivnit velikost oblouku nájezdu a odjezdu nástroje. Při nevyplněné hodnotě je automaticky generován oblouk o velikosti 25 % průměru použitého nástroje.

V případě úpravy je velikost tečného oblouku napojení udávána ve standardních jednotkách (milimetrech).

Přidat závěrečný objezd


Toto nastavení je doporučeno použít především u jednoduchých 2D kapes. Při hrubování metodou Waveform vznikají na stěnách kapsy drobné výstupky vlivem postupných nájezdů nástroje do materiálu. Tyto výstupky mají za následek nekonstantní přídavek na hrubování, který narůstá právě o daný výstupek.


Ponechané přídavky mohou mít při dokončovací operaci vliv na výslednou kvalitu povrchu, případně na přesnost tolerovaného rozměru. Použitím funkce přidání závěrečného objezdu dojde k vygenerování dráhy konturového typu pro každou hloubku záběru. Tato dráha odstraní všechny výstupky pro ponechání konstantního přídavku na stěnách kapsy.

Při použití závěrečného objezdu u hrubování 3D kapes s redukcí kroku (příkaz Mezi záběry) je závěrečný objezd přidán i pro jednotlivé redukční kroky, což vede k výraznému prodloužení strojního času. Z tohoto důvodu nedoporučujeme závěrečný objezd používat u tvarově složitých dílů.

Prevence třísek

Příkaz prevence třísek a jeho použití bude podrobněji vysvětlen v příštím technickém tipu pro EDGECAM.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru