Kontextový panel nástrojů Rychlé vazby

Práce se sestavami ve 3D se podobá práci se stavebnicí – Legem, Merkurem… Jednotlivé součásti se skládají ke druhým tak, aby vznikl funkční výrobek – ať už pevný nebo s částmi pohybujícími se vůči sobě. A navíc je zde možné součásti přizpůsobovat, opracovávat - jednotlivě vůči sobě nebo v kontextu celé sestavy.

A za tím vším jsou sestavové vazby, které určují, jaký má jedna součást nebo podsestava vztah nebo polohu vůči těm dalším; případně jak se vůči sobě součásti pohybují.

V této nové verzi SOLIDWORKS jsou možnosti práce se sestavami dále zlepšeny.

Ve výchozím nastavení je v kontextovém panelu nástrojů Rychlé vazby skrytá možnost Přidat/dokončit vazbu pro následující vazby: sjednocená, soustředná, rovnoběžná, symetrická a tečná.

Možnosti Zamknout rotaci a Obrátit vazbu se v kontextovém panelu nástrojů Rychlé vazby zobrazí.

Chcete-li na panelu nástrojů zobrazit možnost Přidat/dokončit vazbu, otevřete dokument a klepněte na Nástroje > Upravit. Na kartě Panely nástrojů pod Kontextovým panelem nástrojů vyberte možnost Zobrazit rychlé vazby a Zobrazit tlačítko OK.

Možnost Zobrazit obrácené zarovnání a uzamčení rotace po rychlých vazbách je z kontextového panelu nástrojů odebrána.

Výchozí poloha zárodku pro pole

Výběr SOLIDWORKS pro výchozí umístění zárodku je při vytváření Pole součástí řízeného polem vylepšen.

Chcete-li zobrazit výchozí polohu zdrojové součásti pro pole:

  1. Otevřete model a klepněte na možnost Vložit > Pole součástí > Pole součástí řízené polem.
  2. Ve správci PropertyManager vyberte součásti pro možnosti Součásti pro pole a Řídicí prvek nebo součást.

Výchozí poloha zdroje se v grafické ploše zobrazí jako Zdrojová součást.

Při výběru řídicího prvku se v grafické ploše zobrazí Zdrojový prvek.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru