Technický tip EDGECAM – SURFCAM EVO – Definice upínek

Technický tip EDGECAM – SURFCAM EVO- Urychlení výpočtu drah

V předchozích dílech technických tipů jsme si ukázali, jakým způsobem se v databázi upínek definují světáky a sklíčidla. V tomto díle technických tipů pro EDGECAM – SURFCAM EVO si ukážeme, jakým způsobem je možné definovat upínku.

1) Import modelu a pozice počátku

Pro zajištění bezproblémového chodu importujte modely v některém z následujících formátů. 

*stp                 *parasolid_XT                      *stl

Na pracovní ploše máme nahraný model upínky, který obsahuje jak samotné tělo upínky, tak i šroub, podložku a matici. Všechny tyto části lze později kontrolovat proti kolizi s nástrojem. Všimněte si, že počátek je zatím umístěný mimo díl.

technický tip – definice upínek

Bude nutné umístit ho do místa, kde bude upínka v kontaktu s upínaným obrobkem. V tomto případě umístíme počátek na střed pomocné úsečky tak, aby osa Z směřovala nahoru a osa X byla rovnoběžná s delší stranou upínky. Pomocnou úsečku vytvoříme mezi dvěma krajními body (viz obrázek).

technický tip – definice upínek

Po umístění počátku můžeme pomocnou úsečku odstranit. Tímto způsobem je model upínky plně definován a nyní přejdeme k jeho uložení. Klikněte na Soubor ► Uložit jako ►Uložit soubor MEG ► Procházet složku, vyberte umístění souboru a model uložte například pod názvem Upinka_1.

technický tip – definice upínek

2) Správce upínek

Nyní ve spouštěcím programu otevřete Správce upínek a klikněte na ikonu Přidat novou upínku.

technický tip – definice upínek

Z nabídky vyberte symbol upínky a potvrďte pomocí zatržítka.

technický tip – definice upínek

Otevře se jednoduché dialogové okno pro definici upínky. Do pole Název vyplňte např. Upínka_1 a do pole Model vložte model MEG, který vyhledejte přes příkaz Procházet objemový model. Poté dialogové okno potvrďte pomocí tlačítka Uložit. Upínka je nyní uložena v databázi a připravena k použití.

technický tip – definice upínek

3) Vložení upínek na díl

Nyní si ukážeme, jakým způsobem vložit upínku na díl. Na pracovní ploše je umístěn jednoduchý díl v podobě desky. Souřadný systém je umístěn na horní ploše desky a osa X je rovnoběžná s delší stranou desky (viz obrázek).

technický tip – definice upínek

V databázi upínek vyhledejte vytvořenou upínku Upínka_1.Po výběru upínky se objeví malé dialogové okno s možností nastavení úhlu natočení upínky okolo osy Z. Toto nastavení je řízeno podle obrázku (viz níže).

technický tip – definice upínek

Vyplňte hodnotu úhlu 0 stupňů a klikněte na tlačítko Vybrat.

technický tip – definice upínek

Objeví se příkazové okno vybízející k výběru místa pro uchycení upínky na dílu. Vyberte středovou značku levé hrany dílu (viz obrázek), která se po výběru sloučí se souřadným systémem upínky.

technický tip – definice upínek

Po výběru značky dojde k umístění upínky do požadované pozice.

technický tip – definice upínek

Nyní vložíme upínku na protilehlou stranu. Opět klikněte na databázi upínek. Objeví se dialogové okno, které se ptá, mají-li být aktuální upínky odstraněny. Vzhledem k tomu, že chceme novou upínku přidat a ne nahradit, tak zvolte možnost Ne.

technický tip – definice upínek

Vyberte opět upínku Upinka_1, ale tentokrát vyplňte hodnotu úhlu natočení 180 stupňů. Dialogové okno poté opět potvrďte pomocí tlačítka Vybrat.

technický tip – definice upínek

Opět se objeví výzva k výběru pozice umístění upínky na dílu. Tentokrát vyberte středovou značku pravé hrany dílu (viz obrázek).

technický tip – definice upínek

Po výběru značky opět dojde k umístění upínky do požadované pozice.

technický tip – definice upínek

Tímto způsobem je možné přidávat libovolný počet upínek. Do databáze je také možné vkládat MEG modely s více upínkami. Definice je naprosto totožná.

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují