Technický tip EDGECAM – SURFCAM EVO – Další možnosti kótování

Technický tip EDGECAM – SURFCAM EVO- Urychlení výpočtu drah

V předchozím technickém tipu pro EDGECAM – SURFCAM EVO jsme si ukázali základní možnosti kótování na modelu dílu. Jak bylo řečeno, tak tyto kótované modely mohou sloužit jako upřesňující a dodatečné podklady pro obsluhu stroje. V tomto díle na tuto práci navážeme a ukážeme si další možnosti kótování a nastavení textu.

1) Kótování pozice dílu

Kótování lze použít také pro určení pozice dílu nebo polotovaru ve svěráku atd. Postup je stejný jako kótování základních rozměrů dílu. Rozdíl je pouze v tom, že body pro měření vybíráte na polotovaru a svěráku, případně lze kótovat vzdálenost mezi upínkami (viz obrázky).

 1. Kótování pozice polotovaru na svěráku
 1. Kótování pozice upínek 

2) Kótování průměrů a poloměrů

Na pracovní ploše máme opět nahraný model dílu na kterém okótujeme středovou díru a rádiusy. Oproti předchozímu modelu, kde byly měřeny základní rozměry, je zde pro kótování nutné vytvořit pomocnou drátovou geometrii.

 1. Přepněte to pohledu Půdorys a přejděte na záložku Útvary. Klikněte na příkaz Geometrie ► Geometrie z hran.
 1. Budete vyzváni k určení hrany pro vytvoření čáry/profilu/oblouku. Označte hrany viz obrázek a výběr potvrďte pomocí zatržítka.
 1. Nyní přejděte na záložku Nastavení a vyberte příkaz Kótování ►Průměrová
 1. Budete vyzváni k výběru oblouku nebo kružnice a také k výběru pozice číselného údaje kóty. Postupujte tedy podle příkazů a proveďte výběr (viz obrázek).
 1. Po výběru druhého bodu dojde k vytvoření průměrové kóty.
 1. Jako další okótujeme rádius rohu, vyberte proto příkaz Kótování ►Radiální.
 1. Budete vyzváni k výběru oblouku nebo kružnice a také k výběru pozice číselného údaje kóty. Postupujte tedy podle příkazů a proveďte výběr (viz obrázek).
 1. Po výběru druhého bodu dojde k vytvoření kóty rádiusu.
 1. Aby bylo kótování korektní, provedeme úpravu kóty. Klikněte dvojklikem přímo na kótu a v dialogovém okně, na záložce Parametry textu, vyplňte následující parametr:
 • Předpona: 4x_

Dále na záložce tolerance vyplňte parametr:

 • Desetinná místa: 0

Dialogové okno poté potvrďte pomocí tlačítka OK.

      j)  Po potvrzení dialogového okna tlačítkem OK dojde k upravení kóty.

3) Kótování tolerovaných rozměrů

K vytvořeným kótám je možné přiřadit údaje o výrobních tolerancích a to dvěma způsoby.

 1. Klikněte dvojklikem například na vytvořenou délkovou kótu (300 mm) a přejděte na záložku Tolerance. Nastavte hodnoty tolerancí:
 • Desetinná místa: 1
 • Horní tolerance: 0,1
 • Dolní tolerance: – 0,1
 • Zápis tolerance: Různé meze

Dialogové okno potvrďte pomocí tlačítka OK.

 1. Po potvrzení dialogového okna se k vybrané kótě přiřadí definované tolerance.
 1. Nyní přiřadíme toleranční pole ke kótě, která definuje průměr díry. Klikněte tedy dvojklikem na průměrovou kótu a v dialogovém okně přejděte na záložku Parametry textu. Vyplňte následující parametry:
 • Přípona: H7
 1. Dále přejdete na záložku Tolerance a vyplňte následující parametry:
 • Desetinná místa: 0

Dialogové okno potvrďte pomocí tlačítka OK

 1. Po potvrzení dialogového okna se k vybrané kótě přiřadí definované tolerance.

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují