Čáry ohybu v pohledech výkresu

Možnost pracovat ve 3D přinesla konstruktérům v různých oborech veliké ulehčení při tvorbě jak konstrukčních modelů, tak i výkresové dokumentace. Jedno z největších ulehčení pak bylo automatické generování rozvinu plechového dílu a jeho provázání s modelem. Kdo dříve používal tabulky přídavků na tvorbu rozvinů, ten ví svoje.

Do automaticky vytvářených rozvinů plechů dříve nešlo snadno zasahovat – možnosti ručních úprav byly obsahem mnoha přání a připomínek uživatelů.

V pohledech výkresu s rozviny plechových dílů jsou čáry ohybu nezávislé na skicách. Skici můžete skrýt a přitom zachovat viditelné čáry ohybu. Pokud jste dříve skryli skici v pohledu rozvinutého tvaru, čáry ohybu byly také skryté.

Klepněte na Zobrazit > Skrýt/Zobrazit > Čáry ohybu nebo Skici.

Oříznutí pohledu s alternativní polohou

Můžete vytvořit oříznutý pohled alternativní polohy.

Dříve nástroj Oříznout pohled neořízl snímky alternativního pohledu polohy.

1. V pohledu alternativní polohy načrtněte uzavřený profil jako například kružnici.


2. Klepněte na Oříznout pohled (panel nástrojů Výkres) nebo na nabídku Vložit > Pohled výkresu > Oříznout.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru