Technický tip CAMWorks – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

Technický tip – Tvorba zkoseného 2.5 osého útvaru

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné.

Zbytkové obrábění se dá nastavit několika způsoby přímo v 2.5osé hrubovací operaci (Frézování hrubováním). V následujícím tipu bude tedy představeno několik funkcí pro zbytkové obrábění, které má uživatel v 2.5osé hrubovací operaci k dispozici.

Generování zbytku materiálu

První představená funkce se týká spíše operací, které budou pro daný útvar jako první ve Stromu operací. Po vytvoření požadované dráhy, v tomto případě pro útvar dutiny,
je možné vidět černé ohraničení určité části dutinyvnitřní část odpovídá tomu, co bude obráběno a vnější část odpovídá zbytku polotovaru. Tato funkce se řídí zaškrtnutím políčka Generovat, na kartě Hrubování, v části Zbytkové obrábění. Tato funkce také zajistí, aby se výsledný zbytek materiálu generoval pro další operace.

Technický tip – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

Obrábění předchozího zbytku

Další funkce má přímou návaznost na tu předchozí, jedná se o volbu Stroj: Předchozí zbytek. Tato volba slouží k obrábění teoretického zbytku generovaného předchozí operací Frézování hrubováním, nebere tedy v potaz žádný jiný předchozí výsledek obrábění a ani velikost polotovaru.

Technický tip – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

Obrábění Z WIP

Další dostupná možnost Z WIP (zkratka WIP znamená Work in process – volně přeloženo jako „proběhlá práce“) se uživateli hodí hlavně v případě, že potřebuje počítat s předchozím výsledkem z více operací. Například v případě, že potřebuje brát v potaz předchozí obrábění z jiné strany (vhodné pro víceosé stroje, ale samozřejmě také pro 3osé stroje).

Důležité v tomto případě je nastavit operace se kterými chce uživatel počítat, což lze provést po kliknutí na ikonu „…“ vedle volby Stroj: Z WIP

Technický tip – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

V okně Operace pro WIP zvolte operace, které chcete brát pro výpočet předchozího zbytku v potaz a potvrďte. Tyto operace musí být obsaženy ve stejné konfiguraci CAMWorks. Čím méně operací vyberete, tím rychlejší bude výpočet. Potvrďte.

Technický tip – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

Po výpočtu hrubovací operace pro dutinu z jiné strany modelu s vhodným nastavením, je vidět že obrábí pouze v místech kde zbývá materiál.

Technický tip – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují