Technický tip CAMWorks – Zrcadlení

Technický tip CAMWorks – Vynechání upínek

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

Postup slouží k vytvoření zrcadlených drah v případě, že nechcete použít nebo nemáte k dispozici zrcadlený model součásti. Pro vytvoření zrcadlené dráhy můžete také zvolit postup, při kterém využijete konfigurace nebo použijete pouze jedno nastavení součásti pro frézování.  Dále pak  budete obrábět původní a zrcadlenou součást najednou. Tento postup popisuje možnost využití rozdělení nastavení součásti pro frézování v jedné konfiguraci.

V tomto případě již máme také v součásti nadefinovány útvary a dráhy pro zrcadlení.

Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. Přepněte se do Stromu operací, klikněte pravým tlačítkem myši na Nastavení součásti pro frézování a zvolte Rozdělit nastavení.
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. Vytvoří se druhé, spojené Nastavení součásti pro frézování 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nově vytvořené nastavení a zvolte Zrušit propojení nastavení…
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. V okně Zrušit propojení nastavení označte Nastavení součásti pro frézování 1 [Skupina1] a klikněte na ikonu >>.
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. Dále klikněte na tlačítko Zrušit propojení.
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. Označte všechny operace v Nastavení součásti pro frézování [Skupina 1] a zkopírujte je pomocí přetažení myši a klávesy Ctrl do Nastavení součásti pro frézování [Skupina 2]. 
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. V okně Varování klikněte na tlačítko Ano. Okno se nejspíše zobrazí víckrát.
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. Výsledek po zkopírování operací:
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na Nastavení součásti pro frézování určené k vytvoření zrcadlených drah a zvolte Upravit definici…
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. V okně Parametry nastavení součásti se přepněte na kartu Pokročilé. Zde zaškrtněte Zrcadlení dráhy nástroje a klikněte na tlačítko Zrcadlení prvku…
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. V okně Vybrat osu definujte prvek, podle kterého chcete zrcadlit. Lze vybrat plochu modelu, či prvek zobrazené skici, v tomto případě je použita přímka ze skici. Potvrďte tlačítkem OK.
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. Klikněte na ikonu malého štětce – Použít pro všechny.
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. V okně Varování klikněte na tlačítko Ano.
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. Vytvořte dráhy zrcadlených operací.
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. Výsledkem by měly být dvě nastavení součásti pro frézování. V první jsou obsaženy operace s původní dráhou nástroje a v druhé jsou zrcadlené dráhy nástroje.
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení
 1. Nastavení pro zrcadlení naleznete také v parametrech každé operace na kartě Pokročilé.
Technický tip CAMWorks – Zrcadlení

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují