Technický tip CAMWorks – Vytvoření tvarového nástroje

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 


Zásady pro tvorbu uživatelské nástroje

Pro úspěšné vytvoření tvarových frézovacích nástrojů je nutné dodržet několik zásad při tvorbě skici a následně rotovaného modelu v SOLIDWORKS.

Tyto zásady jsou stručně popsány v jednotlivých bodech:

 1. Nulový bod skici musí být umístěn ve středu spodní plochy nástroje.
 2. Skica musí být vytvořena na rovině XY a musí být uzavřená.
 3. Geometrie může obsahovat pouze přímky a oblouky.
 4. Model nástroje musí být vytvořen pomocí funkce Přidání rotací.

Vlastní tvarový nástroj

 1. Otevřete soubor SolidWorks(*.sldprt) s vytvořeným nástrojem dle zásad popsaných výše.
 1. V Command Manageru SolidWorks zvolte Uživatelský nástroj/držák.
 1. V panelu Vytvořit nástroj\držák nastavte:
  1. Typ souboru: Fréza (*.mt)
  2. Název souboru: Zvolte cestu k uložení daného souboru. Měla by být tam, kde jej nechtěným způsobem nesmažete. Tento soubor bude poté definován jako grafický základ nástroje v TechDB a pokud ho ztratíte, nebude se daný nástroj načítat správně. Na obrázku je viditelná výchozí cesta v CAMWorks.
  3. Potvrďte adresář k uložení souboru.
  4. Potvrďte vytvoření souboru.
 1. Spusťte Technologickou databázi.
 1. Technologické databázi nastavte:
  1. Klikněte na ikonu Frézovací nástroj umístěnou v levém panelu.
 1. V části Tvarovací nástroje zvolte Uživatelské nástroje.
 1. Označte jeden z dostupných nástrojů a klikněte na tlačítko Kopírovat.
 1. Zadejte hodnoty dle parametrů nástroje. Pro zadání hodnoty Délka řezné části (L2) musíte nejdříve zadat hodnotu Vysunutí (L3). 
  1. Cesta k nástroji: Zvolte soubor vytvořený v předchozích krocích.
 1. Klikněte na tlačítko Uložit pro uložení parametrů nástroje.
 1. Zavřete Technologickou databázi. Uživatelský nástroj byl uložen do databáze. Daný nástroj pak naleznete při výběru nástroje pod typem Uživatelský nástroj.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky