Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace

Technický tip CAMWorks – Vynechání upínek

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu si na jednoduchém příkladu ukážeme obrábění přesné díry, jak uložit operaci pro dokončení díry s poloměrovou korekcí a následné načtení na jiné díře. Takto uložená nastavení parametrů operace pak můžete použít na jakémkoliv díle pro obrábění přesných děr a nemusíte tak znovu provádět některá nastavení operace.

 1. Vytvořte útvary děr a operace pro vrtání, případně navrtání děr atp.
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1. Vytvořte operaci Obrysového frézování, ve které si vytvoříte nastavení parametrů pro uložení.
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1. Zvolte vhodný nástroj. Při tomto postupu uložení parametrů operace není nástroj důležitý, protože nebude společně s nastavením operace uložen.
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1. V okně Parametry operace na kartě NC nastavte:
  1. Korekce CNC: Zapnuto
  2. Střed dráhy nástroje: Bez korekce
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1. Na kartě Možnosti útvaru nastavte:
  1. Vstupní body: Střed díry
  2. Body vyjetí: Střed díry
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1. Na kartě Najetí nastavte:
  1. Typ najetí: Žádné
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1. Vytvořte dráhy.
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1. Přepněte se v Parametrech operace na kartu Optimalizovat a klikněte na tlačítko Uložit jako výchozí.
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1. V okně Uložit jako výchozí: Obrysové frézování nastavte:
  1. Vytvořit nový
  2. Název: Dira s polomerovou korekci
  3. Potvrďte tlačítkem OK
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1. Vytvořte operaci obrysového frézování pro jinou díru.
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1.  Můžete zvolit jiný nástroj než v předchozí operaci.
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1.  Přepněte se na kartu Operace a zvolte:
  1. Použít výchozí hodnoty TechDB: Dira s polomerovou korekci
  2. Potvrďte
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace
 1. Vytvořte dráhy pro novou operaci.
Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace

Technologická databáze

Uložené parametry operací pak naleznete v Technologické databázi v části Výchozí parametry operace. Zde je můžete také upravit, vytvořit nové atd. Stejnou funkci můžete využít u jakéhokoliv typu operace.

Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky