Technický tip CAMWorks – Uložení parametrů operace

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu si na jednoduchém příkladu ukážeme obrábění přesné díry, jak uložit operaci pro dokončení díry s poloměrovou korekcí a následné načtení na jiné díře. Takto uložená nastavení parametrů operace pak můžete použít na jakémkoliv díle pro obrábění přesných děr a nemusíte tak znovu provádět některá nastavení operace.

 1. Vytvořte útvary děr a operace pro vrtání, případně navrtání děr atp.
 1. Vytvořte operaci Obrysového frézování, ve které si vytvoříte nastavení parametrů pro uložení.
 1. Zvolte vhodný nástroj. Při tomto postupu uložení parametrů operace není nástroj důležitý, protože nebude společně s nastavením operace uložen.
 1. V okně Parametry operace na kartě NC nastavte:
  1. Korekce CNC: Zapnuto
  2. Střed dráhy nástroje: Bez korekce
 1. Na kartě Možnosti útvaru nastavte:
  1. Vstupní body: Střed díry
  2. Body vyjetí: Střed díry
 1. Na kartě Najetí nastavte:
  1. Typ najetí: Žádné
 1. Vytvořte dráhy.
 1. Přepněte se v Parametrech operace na kartu Optimalizovat a klikněte na tlačítko Uložit jako výchozí.
 1. V okně Uložit jako výchozí: Obrysové frézování nastavte:
  1. Vytvořit nový
  2. Název: Dira s polomerovou korekci
  3. Potvrďte tlačítkem OK
 1. Vytvořte operaci obrysového frézování pro jinou díru.
 1.  Můžete zvolit jiný nástroj než v předchozí operaci.
 1.  Přepněte se na kartu Operace a zvolte:
  1. Použít výchozí hodnoty TechDB: Dira s polomerovou korekci
  2. Potvrďte
 1. Vytvořte dráhy pro novou operaci.

Technologická databáze

Uložené parametry operací pak naleznete v Technologické databázi v části Výchozí parametry operace. Zde je můžete také upravit, vytvořit nové atd. Stejnou funkci můžete využít u jakéhokoliv typu operace.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky