Technický tip CAMWorks – Sražení hran u drážky

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

Následující postup popisuje sražení hran na útvaru drážky. Je zde také využita jedna funkce důležitá pro ruční vytvoření operace obrysového frézování, která zajišťuje, aby u tohoto typu útvarů nedocházelo k obrábění tzv. prázdného prostoru.

 1. Vytvořte Útvar drážky s operacemi pro hrubování a dokončení.
 1. Přidejte novou operaci Obrysového frézování pro útvar drážky.
 1. Zvolte vhodný nástroj pro srážení hran. Typ – Kuželové zahloubení. Potvrďte.
 1. V okně Parametry operace se přepněte na kartu Obrys a zvolte:
  1. Zaškrtněte funkci Obrábění sražení
  2. Délka: Dle velikosti sražení – příkladově 1mm
 1. Klikněte na tlačítko Náhled. Nástroj obrábí sražení i ve vzduchu.
 1. Na kartě Obrys klikněte na tlačítko Nastavení.
 1. V okně Parametry strany zaškrtněte možnost Ignorovat segmenty prázdného prostoru.
 1. Přepočítejte dráhu nástroje.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky