Technický tip CAMWorks – Spojení operací

Technický tip CAMWorks – Vynechání upínek

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné.

V následujícím postupu bude popsáno, jakým způsobem lze spojit operace. Obecně existují dva způsoby, jak spojit frézovací operace. První z nich je manuální a druhá je možnost využít automatizovaný nástroj Spojení operací. Spojit můžete pouze operace stejného typu. Operace se také dají spojit pomocí skupiny útvarů, tento postup je ale popsán v jiném technickém tipu.

Při použití jednoho z následujících postupů nedojde ke spojení cyklů obrábění (vrtání atp.). V NC kódu se bude objevovat cyklus pro každý prvek zvlášť. Na obrázku níže jsou dva příkladové NC kódy s vrtacím cyklem pro řídicí systémy Heidenhain a HAAS.

Technický tip CAMWorks – Spojení operací

Manuální spojení operací

Provádí se ve Stromu operací a dá se využít pro všechny 2.5osé operace pomocí následujícího postupu:

 1. Klikněte na ikonu + vedle operace, kterou chcete spojit s jinou operací.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Pod každou operací jsou tímto způsobem vypsány všechny útvary, pro které je daná operace vytvořena. V tomto místě se dají útvary smazat (klávesou Delete), případně se dají útvary přetáhnout na jinou operaci a tím spojit s jinou operací (původní operace se automaticky smaže).
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Označte útvar v seznamu pod danou operací a pomocí levého tlačítka myši jej přetáhněte na operaci, se kterou chcete daný útvar spojit.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. V okně Varování klikněte na tlačítko Ano. V určitých případech je lepší znovu Vytvořit dráhy operace pro danou operaci i manuálně.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Po přetažení se objeví daný útvar v seznamu pod danou operací.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Výsledek manuálního spojení operací pro Frézování hrubování u útvaru dutiny.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací

Automatické spojení pomocí nástroje Spojení operací

K automatickému spojení operací lze využít automatizovaný nástroj Spojení operací…, který vyvoláte při označení jedné či více operací a kliknutím pravého tlačítka myši, dle obrázku níže. Dále bude popsán postup, jak spojit pomocí tohoto nástroje několik dokončovacích operací Obrysového frézování do jedné operace.

Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednu z operací, kterou budete chtít spojit a zvolte Spojit operace pomocí předchozího postupu.
 1. V okně Spojit operace zvolte:
  1. Zaškrtněte Spojit operace. Tím potvrdíte, že se mají původní operace smazat, a že se má vytvořit pouze jedna spojená operace. Pokud tuto funkci nezapnete, operace se spojí, ale ve Stromu operací zůstanou i původní nespojené operace.
 1. Zaškrtněte Seřadit podle nástroje. Tato funkce slouží k tomu, aby se Vám zobrazovaly pouze relevantní operace se stejným nástrojem. Pokud tuto funkci nezapnete, budou se Vám zobrazovat všechny operace stejného typu i s jiným nástrojem. 
 1. Odškrtněte Použít výchozí parametry a zvolte parametry z operace, ze které chcete přenést její nastavení (výšku řezu, typ najetí atd …). Pokud tato funkce zůstane zapnutá, spojená operace bude mít výchozí parametry z technologické databáze bez ohledu na její předchozí nastavení.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Zvolte operace, které chcete spojit a klikněte na tlačítko Přidat. Potvrďte tlačítkem OK.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací
 1. Výsledná dráha spojených operací obrysového frézování pro útvary dutin.
Technický tip CAMWorks – Spojení operací

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují