Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsána funkce pro seřazení útvarů. Ve stromu útvarů lze rychlé úpravy provést ručně a seřadit si útvary přetažením myši. Při práci s více útvary je lepší použít funkci Seřadit útvary. Seřazení útvarů by mělo být provedeno před vygenerováním operací, protože má vliv na seřazení operací pouze před jejich vytvořením. Funkci můžete použít jak pro manuálně, tak i automaticky vytvořené útvary.

Využití funkce Seřazení útvarů

 1. Následující příklad obsahuje již nastavení stroje, polotovaru a souřadnicový systém. Dále zde byly automaticky rozpoznány útvary z několika poloh na modelu. 
Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů
 1. Funkci Seřadit útvary můžete spustit ve Stromu útvarů dvěma způsoby:
  1. Pro všechny Nastavení součásti najednou – klikněte pravým tlačítkem myši na Stroj a zvolte Seřadit útvary.
Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů
 1. Pro seřazení útvarů v jednotlivých Nastaveních klikněte pravým tlačítkem myši na požadované Nastavení součásti a zvolte Seřadit útvary.
Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů
 1. V tomto případě využijeme možnost pro seřazení všech útvarů, po kliknutí na Seřadit útvary se zobrazí panel s jednotlivým nastavením.
Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů
 1. Pomocí tlačítek Přemístit nahoru nebo dolů zařadíte daný útvar na jinou pozici, bude tedy obráběn dříve, nebo později v pořadí.
Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů
 1. Tlačítka Z+ Z- se směrovou šipkou slouží k určení pořadí daných útvarů dle jejich umístění v souřadnicích osy Z (hloubce). Můžete tedy určit pořadí například děr dle jejich pozice v ose Z. Od nejhlouběji umístěné díry, až po tu nejvýše umístěnou a naopak. Určuje se vždy pouze pro samostatný druh útvarů. Ve výchozím stavu se jednotlivé druhy útvarů řadí od nejvýše umístěného po nejníže umístěný.
Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů
 1. V základu jsou útvary řazeny dle výchozího nastavení, toto nastavení lze právě zde změnit pomocí tlačítka Nastavit jako výchozí. Při příštím použití tlačítka Extrahovat obrobitelné útvary se budou útvary řadit dle uloženého nastavení.
Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů
 1. U tohoto dílu je potřeba vrtat všechny díry před dutinami a drážkami. Využijeme tedy možnost zařazení útvarů dle následujícího postupu:
  1. Klikněte na Typ útvaru: Díra a pomocí tlačítka Přemístit nahoru přesuňte daný typ útvaru před Jiné, než díry. Potvrďte.
Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů
 1. Díry budou zařazeny před drážky a dutiny. Výsledek ve Stromu útvarů:
Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů
 1. Dále by bylo nutné dané díry protáhnout tak, aby začínaly vždy od horní plochy modelu. To lze zajistit pomocí následujícího postupu:
  1. Klikněte pravým tlačítkem na některou ze skupin děr a zvolte Upravit podmínky konce…
Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů
 1. Zde lze určit, kde mají dané díry začínat a končit, můžete tedy protáhnout jejich začátek k vybrané ploše.
Technický tip CAMWorks – Seřazení útvarů

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

CAMWorks
Software

Představujeme CAMWorks 2021 Plus

Představujeme CAMWorks 2021 Plus Nová verze produktu CAMWorks 2021 Plus přináší celou řadu vylepšení a nových funkcí, které vám pomohou