Technický tip CAMWorks – Rozpoznání útvarů dle vybraných ploch

Technický tip CAMWorks – Viditelnost drah nástroje za modelem

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsáno, jakým způsobem lze využít výběr určitých ploch k rozpoznání konkrétních útvarů. Tento způsob může zjednodušit práci s některými složitějšími modely. Uživatel tak může přesně určit, který útvar potřebuje rozpoznat dle vybraných ploch na modelu. Tento postup lze využít pro různé druhy útvarů – dutiny, drážky atp. Tyto útvary mohou být i s pravidelným zaoblením/zkosením. Vždy je jen nutné označit správné plochy pro rozpoznání konkrétních útvarů. 

Rozpoznání útvaru se zkosením/zaoblením

Na obrázku níže je vidět díl se specifickým zaoblením, který budeme chtít rozpoznat. Tento typ zaoblení by byl řešitelný i pomocí 3osých operací, ale CAMWorks také podporuje tyto útvary s pravidelným zaoblením/zkosením jako 2.5osé. Tento typ útvarů nelze definovat manuálně a je nutné jej rozpoznat pomocí funkce Extrahování obrobitelných útvarů nebo dle následujícího postupu. 

  1. Pro rozpoznání prvků se zkosením/zaoblením je potřeba mít v Možnostech tento typ Frézovacích útvarů zvolen. Zkontrolujte si tedy v Možnostech tuto volbu na kartě Frézovací útvary – Zkosené a zaoblené.
  1. Vytvořte Nastavení součásti pro frézování z vhodné strany na modelu. Z důvodu ušetření počtu upnutí daného kusu na stroji je nutné dané zaoblení obrobit z horní strany dílu.
  1. Pomocí nástrojů SolidWorks označte plochy, které definují zaoblený útvar. V některých případech není nutné označovat všechny plochy útvaru.
  1. Po označení ploch, které definují útvar, přejděte do Stromu útvarů a klikněte pravým tlačítkem myši na Nastavení součásti pro frézování a zvolte Rozpoznat místní útvary.
  1. Pokud se podaří nalézt nějaké útvary, objeví se v okně Zpráva CAMWorks, počet rozpoznaných útvarů.
  1. V tomto případě byl rozpoznán jeden útvar Nepravidelná drážka i se zaoblením.
  1. S tímto útvarem pak můžeme pracovat dále a dosáhnout tak i obrobení daného zaoblení. Příkladová dráha Obrysového frézování na obrázku níže:

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují