Technický tip CAMWorks – Práce s více počátky na díle

V následujícím typu bude popsáno, jakým způsobem vytvořit více pracovní počátků na díle. Tento postup může sloužit hlavně v případě, že je na stroji upnuto více dílů a každý z dílů je obráběn z jiné strany. 

 1. Pro tento příklad využijeme díl s dvěma stranami. Již máme vytvořeny dvě Nastavení součásti pro frézování s útvary a dráhami. Dojde tedy k obrobení jedné strany v prvním svěráku a druhé strany ve svěráku druhém. Postprocesing bude probíhat s výchozím postprocesorem (Fanuc).
 1. U vytvořených Nastavení součástí pro frézování je zvolen na kartě Počátek jiný souřadnicový systém, než Souřadnicový systém upínače. V tomto případě na vrchol polotovaru.
 1. Tvorba pracovních počátků:
  1. Přepněte se do Stromu operací CAMWorks a klikněte pravým tlačítkem myši na Nastavení součásti pro frézování 1 – obrábění zeleně označených útvarů.
 1. V okně Parametry nastavení součásti zvolte kartu Odsazení a zde nastavte:
  1. Pracovní souřadnice: 54
 1. Potvrďte tlačítkem OK.
 1. Při označení Nastavení součásti pro frézování 1 se objeví u souřadnicového systému značka WC = 54.
 1. Ve Stromu operací klikněte pravým tlačítkem myši na Nastavení součásti pro frézování 2 – obrábění žlutě označených útvarů.
 1. V okně Parametry nastavení součásti zvolte kartu Odsazení a zde nastavte:
  1. Pracovní souřadnice: 55
 1. Potvrďte tlačítkem OK.
 1. Při označení Nastavení součásti pro frézování 2 se objeví u souřadnicového systému značka WC = 55.
 1. Postprocesing: 
  1. Spusťte postprocesing NC kódu. V příkladu je použitý postprocesor pro řídicí systém Fanuc.
 1. Ve vytvořeném NC kódu si zkontrolujte pomocí CAMWorks NC Edtioru počáteční řádky jednotlivých operací. Každá operace by měla na začátku obsahovat posun pracovních souřadnic G54, G55 (závislé na řídicím systému).

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky