Technický tip CAMWorks – Použití rozsahu polotovaru u útvaru

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsáno, jakým způsobem lze ovlivnit rozsah útvaru Otevřené dutiny a Čelního útvaru tak, aby nebyl využit rozměr polotovaru. V některých případech totiž rozsah polotovaru nemusí odpovídat zbylému materiálu k obrobení, protože je například tato část polotovaru obrobena některou z předchozích operací. 

Definici při tvorbě útvaru

Při definování Otevřené dutiny nebo Čelního útvaru je ve výchozím stavu určeno, že se má využít rozsah polotovaru. V následujícím postupu se na příkladové Otevřené dutině dozvíte, kde se dá tato funkce ovlivnit:

  1. Začněte tvorbu 2.5osého útvaru – Otevřená dutina.
  1. Po přepnutí na Koncový stav a výběru vhodné hloubky je zde u Otevřené dutiny dostupná volba: Použít rozsah polotovaru. Ve výchozím stavu je tato volba zaškrtnuta.
  1. Na obrázku níže je vidět Otevřená dutina vytvořena s výchozím stavem a k její tvorbě je tedy využit rozsah polotovaru, který je o 5 mm odsazen od základního hraničního kvádru v každém směru(XYZ). Jelikož byla tato část již obrobena předchozími operacemi, není nutné, aby při obrábění otevřené části modelu byl tento materiál znovu obroben.
  1. Při tvorbě Otevřené dutiny/Čelního útvaru tedy stačí odškrtnout volbu Použít rozsah polotovaru a rozsah Otevřené dutiny/Čelního útvaru bude odpovídat pouze vybrané ploše.

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují