Technický tip CAMWorks – Optimalizace 2.5osé dráhy při obrábění útvarů

Technický tip CAMWorks – Tvorba vlastního sklíčidla

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsáno, jakým způsobem využít několik parametrů a nastavení na kartě Optimalizace2.5osé operaci pro změnu posloupnosti obrábění více útvarů. Uživateli se v některých případech hodí možnost pro ovlivnění startovacího bodu a posloupnosti obrábění, důvodem může být například lepší přehlednost obrábění pro obsluhu stroje. 

Ovlivnění počátečního bodu obrábění 

Ve výchozím nastavení operací je v operacích na kartě Optimalizace určen
Počáteční bod: Vlevo nahoře. Počáteční útvar, který bude danou operací obroben jako první, se tedy nachází přibližně v tomto rohu.

  1. Příkladová dráha Obrysového frézování s výchozím nastavením na obrázku níže:
  1. Nastavení Počátečního bodu má přímo vliv na to, od jakého útvaru daná dráha začne. Zde lze také vybrat konkrétní prvek, kterým potřebujete začínat obrábění a to pomocí volby Výběr prvku
  1. Příklad s volbou Roh: Vpravo dole na obrázku níže:

Ovlivnění posloupnosti obrábění jednotlivých útvarů

Ve výchozím nastavení operací je v operaci na kartě OptimalizaceMetoda Optimalizace: Nejkratší dráha, což znamená, že dráha přejezdů bude co nejkratší a posloupnost se určí automaticky. Příkladová dráha tohoto nastavení je viditelná na předchozích obrázcích.

  1. Kromě výchozí metody Nejkratší dráha je zde možné nastavit ještě tyto možnosti:
  1. Žádné: Dráha není nijak optimalizována a nelze ji podrobněji nastavit.
  1. Mřížka: Dráha je optimalizována dle rozšířeného nastavení v Parametrech mřížky. Můžete změnit směr, vzor a také řazení útvarů.
  1. Zevnitř ven: Obrábění je optimalizováno tak, aby začínalo u prostředního prvku a končilo v jednom z krajních prvků.
  1. Zvenku dovnitř: Obrábění je optimalizováno tak, aby začínalo u některého z vnějších prvků a končilo u prostředního prvku.

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují