Technický tip CAMWorks – Odsazení prázdného segmentu ve vzduchu

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím postupu, bude popsáno, jakým způsobem upravit dráhu 2.5osé hrubovací operace, tak aby měla možnost zajíždět dále ve vzduchu. Pro tento účel slouží parametr Odsazení segmentu prázdného prostoru a dá se využít především pro útvar obvodu nebo pro otevřenou drážku. Tento parametr se určuje v procentech z průměru nástroje a ve výchozím stavu je nastaven na 75 %.

  1. Pro příklad je zde díl s polotovarem větším o 5 mm v každém směru a s vytvořenou 2.5osou hrubovací operací (Frézování hrubováním) pro obrábění obvodu pomocí
    35 mm toroidní frézy. Jako Vzor je v operaci zvoleno Hrubování s přídavkem, nástroj by měl tedy najíždět z venku dovnitř. Ve výchozím stavu operace neobrábí celý obvod dílu. V prostředí SolidWorks je zobrazeno u Frézování hrubováním černé ohraničení, pomocí kterého rozeznáte, kde se nástroj ještě vejde, a kde už ne.
Technický tip CAMWorks – Odsazení prázdného segmentu ve vzduchu
  1. Otevřete parametry operace Frézování hrubováním.
Technický tip CAMWorks – Odsazení prázdného segmentu ve vzduchu
  1. Přepněte se na kartu Možnosti útvarů a změňte hodnotu Odsazení segmentu prázdného prostoru na 95 % z průměru nástroje. Tento parametr se dá nastavit v rozmezí 0 až 150 % a jeho vhodná hodnota je vždy závislá na konkrétním díle a velikosti polotovaru.
Technický tip CAMWorks – Odsazení prázdného segmentu ve vzduchu
  1. Vytvořte dráhu nástroje a všimněte si, že se černé ohraničení rozšířilo a dráhy nástroje jsou vytvořeny kolem celého obvodu.
Technický tip CAMWorks – Odsazení prázdného segmentu ve vzduchu
  1. Podobně se dá dráha nástroje pro Frézování hrubováním rozšířit i u útvaru drážky.
Technický tip CAMWorks – Odsazení prázdného segmentu ve vzduchu
  1. Například po změně parametru z výchozí hodnoty 75 % na 115 % najíždí nástroj dále od hrany drážky. 
Technický tip CAMWorks – Odsazení prázdného segmentu ve vzduchu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Software

SOLIDWORKS 2021 SP 4.1 k dispozici ke stažení

Pokud máte aktivní službu předplatného, ​​můžete si od 24. 6. 2021 stáhnout nejnovější aktualizaci Service Pack 4.1 pro SOLIDWORKS 2021 a bezplatné nástroje prostřednictvím svého účtu na zákaznickém