Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím postupu se dozvíte, jak nastavit, aby se Vám veškeré rychlosti posuvů v operaci přebíraly z nástroje. Ve výchozím nastavení je při vygenerování operací, ať už ze strategií nebo ručním vytvořením operace nastaveno na kartě F/S, že se mají rychlosti a posuvy vzít z Knihovny posuvů a rychlostí. Tato knihovna posuvů a rychlostí, přesněji Micro Estimating Material Library, je ve výchozím stavu instalována společně s CAMWorks/SolidWorksCAM a obsahuje velké množství dat o posuvu k jednotlivým druhům materiálu polotovaru. 

Nastavení v Technologické databázi

 1. Pokud uživatel chce využívat jiné možnosti na kartě F/S v jednotlivých operacích, může změnu provést ručně u každé operace, dále také může změnit dané nastavení pouze pro určité strategie a výchozí nastavení operací v Technologické databázi. V případě, že potřebujete změnu provést pro všechny výchozí nastavení operací a strategie najednou, můžete změnu provést v Technologické databázi dle následujícího postupu:
 1. Otevřete Technologickou databázi a zvolte záložku Posuv a rychlost.
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. Klikněte na Použít pro frézování knihovnu posuvů a rychlostí. Podobné nastavení se dá využít i pro soustružnické operace (naleznete pod Použít pro soustružení knihovnu posuvů a rychlostí).
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. Pro nastavení rychlostí a posuvů zde můžete zvolit několik možností, pro které chcete danou změnu provést:
 • Útvary a operace – Vygenerované frézovací operace ze strategií.
 • Stupňované díry – Útvary stupňovité díry (MS díra).
 • Výchozí parametry operace – Ručně přidané frézovací operace.
 • Závitníky – Operace a strategie závitování.
 1. Dále lze zvolit, z čeho se má Rychlost a posuv převzít:
 • Operace – Uživatel zadá rychlost a posuv přímo v operaci.
 • Knihovna – Určuje se dle knihovny posuvů, která určuje posuv a rychlost v závislosti na hloubce řezu, průměru nástroje a materiálu polotovaru.
 • Nástroj – Rychlost a posuv se určuje na základě materiálu polotovaru a definice, která se nese společně s nástrojem.
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. U všech možností zvolte Nástroj, tím zajistíte, že rychlost a posuv budou vždy definovány z nástroje. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. V okně Potvrzení klikněte na tlačítko OK.
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje

Uložení rychlosti a posuvu do nástroje 

 1. Rychlost a posuv pro nástroj můžete definovat přímo v Technologické databázi dle následujícího postupu:
  1. Otevřete Technologickou databázi a přepněte se v záložce Frézovací nástrojnastavení konkrétního nástroje. V tomto případě se jedná o frézovací nástroj s plochým koncem, průměr 10 mm.
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. V otevřeném okně Technologické databáze na levé straně dole naleznete tabulku Řezné parametry nástroje. Můžete zde definovat řezné parametry dle materiálu polotovaru nebo využít možnost, kdy dané nastavení rychlostí a posuvů není závislé na materiálu polotovaru a bude pro všechny stejné (All).
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. V tomto případě nastavíme požadovanou rychlost a posuv pro všechny materiály polotovaru (All). Stačí tedy přepsat Výchozí nastavení a nemusíme přidávat další Skupinu polotovarů. Zadejte vhodné hodnoty řezných parametrů a klikněte na tlačítko Uložit.
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. Řezné parametry nástroje můžete také definovat přímo v nástroji a uložit do Technologické databáze dle následujícího postupu:
  1. Otevřete parametry nástroje (ve Stromu nástrojů nebo přímo v operaci), pro který chcete definovat řezné parametry.
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. V okně Upravit parametry nástrojů klikněte na tlačítko Parametry řezání.
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. Odškrtněte políčko Asociovat s materiálem polotovaru.
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. Zadejte požadované hodnoty řezných parametrů a klikněte na tlačítko OK.
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. Zavřete Parametry nástroje, přepněte se na Strom nástrojů, klikněte pravým tlačítkem na upravený nástroj a zvolte Uložit nástroj do TechDB.
Technický tip CAMWorks – Nastavení rychlostí a posuvů z nástroje
 1. Při příštím použití operací a daných nástrojů budou vždy převzaty řezné parametry z nástroje. 

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují