Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole

Technický tip CAMWorks – Vynechání upínek

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V tomto tipu budou popsány možnosti využití tzn. Vzoru pro rozkopírováni útvarů a drah na modelu. Tato funkce je velmi podobná funkcím lineární a kruhové pole v SolidWorks. Uživatel zadá několik parametrů a získá kopírované prvky i s drahami. 

Tato funkce je také vhodná pro použití na indexované obrábění (využití 4osy a 5osy). Zmíněná možnost, ale není v následujícím postupu popsána. 

Lineární pole a vzor pomocí skici

 1. Tvorba lineárního pole:
  1. Přepněte se na Strom útvarů označte pomocí klávesy ctrl a levého tlačítka myši útvary, které chcete rozkopírovat. Dále klikněte pravým tlačítkem myši na zvolené útvary a vyberte Vzor – Vytvořit vzor.
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
 1. V panelu Nový vzor zvolte Typ: Lineární vzor a definujte Směr 1 pomocí kliknutí na hranu modelu, případně můžete využít i plochu modelu. Dále nastavte všechny parametry:
 • Vzdálenost mezi prvky – dle modelu
 • Počet instancí – dle modelu
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
 1. Pro definici Směru 2 klikněte na další hranu modelu (v jiném směru) a dále nastavte:
 • Vzdálenost mezi prvky – dle modelu
 • Počet instancí – dle modelu
 • V případě že bude vzor vytvořen v opačném směru, klikněte na ikonu Opačný směr
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
 1. Pokud budete potřebovat některý z prvků vynechat, klikněte do okna pro definování Přeskočených instancí a klikněte na modrý bod u nadbytečného útvaru pro jeho smazání.
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
 1. Potvrďte vytvoření vzoru a přepněte se na Strom operací. Všechny existující operace pro tyto útvary budou rozkopírovány dle nastavení vzoru. I nové operace pro dané operace, již budou automaticky rozkopírovány dle nastavení daného vzoru.

Výsledek:

Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
 1. Tvorba pole pomocí skici:
  1. Pro daný postup je nutné mít načrtnutou skicu. Tato skica může obsahovat body dle kterých se daný útvar rozkopíruje.
 1. Přepněte se na Strom útvarů a klikněte pravým tlačítkem myši na útvar, který chcete rozkopírovat pomocí skici a vyberte Vzor – Vytvořit vzor.
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
 1. V panelu Nový vzor zvolte Typ: Vzor řízený skicou. V části Definice skici zvolte dostupnou platnou skicu, kterou chcete využít.
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
 1. Potvrďte vytvoření vzoru. Výsledkem může být nepravidelně zkopírovaná drážka:
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole

Kruhové pole


Kruhové pole lze využít na rozkopírování útvaru kolem určité kružnice po definovaném úhlu. 

 1. Tvorba kruhového pole:
  1. Přepněte se na Strom útvarů označte pomocí klávesy ctrl a levého tlačítka myši Nepravidelnou drážku1 a Nepravidelnou drážku2.  Klikněte pravým tlačítkem myši na zvolené útvary a vyberte Vzor – Vytvořit vzor
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
 1. V panelu Nový vzor zvolte Typ: Kruhový vzor a definujte Parametr definující osu pomocí kliknutí na kruhovou hranu modelu dle obrázku. Dále nastavte – Počet = Dle modelu = 8
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole
 1. Potvrďte vytvoření vzoru. Výsledek:
Technický tip CAMWorks – Lineární a kruhové pole

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují