Technický tip CAMWorks – Funkce Vynechat malé profily u 3osých operací

Technický tip CAMWorks – Vynechání upínek

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsáno, jakým způsobem lze využít funkci Vynechat malé profily v 3osé operaci Úroveň Z, tato funkce se objevuje ve všech dostupných operacích a můžete ji využít ve více situacích. 

Zde bude popsáno, jak využít funkci pro vynechání děr na díle. Pokud díl obsahuje díry a nástroj použitý pro 3osou operaci má menší průměr, než je průměr dané díry. Operace se pokusí obrobit i materiál v díře. Tomu se dá zabránit různým omezením – hloubky a úhlu, vynechanou, nebo omezující plochou anebo právě funkcí Vynechat malé profily, která poslouží hlavně v případě, že se na modelu objevuje takových děr mnoho.

  1. Vytvořte Útvar s více plochami pro celý model a operaci Úroveň Z s vhodným nastavením ostatních parametrů obrábění. Pokud se na díle objevují díry vyhovující podmínce popsané výše, nástroj obrábí i jejich stěny. V tomto případě se jedná o model, kde se objevuje několik závitových děr M10. Průměr díry na modelu je 9mm. Operace Úroveň Z je vygenerována a nachystána s kulovou frézou o průměru 6mm.
Technický tip CAMWorks – Funkce Vynechat malé profily u 3osých operací
  1. Otevřete parametry operace Úroveň Z a přepněte se na kartu Pokročilá. Ve spodní části zde naleznete funkci Vynechat malé profily. Její parametr Max. průměr slouží k nastavení průměru dráhy, kterou CAMWorks již nevytvoří. Neslouží tedy k nastavení maximálního průměru díry, ale dráhy. 
    1. Je tedy potřeba spočítat pro díru 9mm jako Průměr díry – Průměr nástroje = Max. průměr. 9mm-6mm=3mm. 
    2. Nastavte Max. průměr = 3mm
Technický tip CAMWorks – Funkce Vynechat malé profily u 3osých operací
  1. Výsledná dráha:
Technický tip CAMWorks – Funkce Vynechat malé profily u 3osých operací
  1. Jelikož obrábíme kulovým nástrojem, maximální průměr nástroje je jiný, než je náš vypočtený. Proto je potřeba přičíst nějakou bezpečnou hodnotu, jelikož nástroj sjíždí po stěně postupně. Příkladově 2mm. Nastavíme hodnotu Max. průměr nástroje = 5mm. 
Technický tip CAMWorks – Funkce Vynechat malé profily u 3osých operací
  1. Výsledná dráha:
Technický tip CAMWorks – Funkce Vynechat malé profily u 3osých operací

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

CAMWorks
Software

Představujeme CAMWorks 2021 Plus

Představujeme CAMWorks 2021 Plus Nová verze produktu CAMWorks 2021 Plus přináší celou řadu vylepšení a nových funkcí, které vám pomohou