Technický tip CAMWorks – Barva dráhy nástroje dle posuvu

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím postupu bude popsáno, jakým způsobem lze v nastavení změnit barvu dráhy nástroje dle rychlosti posuvu. Toto nastavení je určeno k lepší orientaci v náhledu na dráhu nástroje. Toto nastavení lze využít pro všechny typy drah nástroje, bez ohledu na to, jestli se jedná o dráhy 2.5osé, 3osé nebo víceosé.

  1. Pro příklad zde bude využit díl s již vytvořenými 3osými drahami. Všimněte si, že dráhy jsou ve výchozím nastavení rozlišeny pouze dvěma barvami – rychloposuv(červená) a pracovní posuv(zeleno-modrá). Reálně se však rychlost posuvu mění ve více místech.
Technický tip CAMWorks – Barva dráhy nástroje dle posuvu
  1. Základní barvu rychloposuvu a pracovního posuvu obrábění lze určit v Možnostech na kartě Zobrazení, zde také naleznete barvu pro všechny prvky a druhy drah.
Technický tip CAMWorks – Barva dráhy nástroje dle posuvu
  1. Funkci pro změnu barvy dle rychlosti posuvu naleznete také na této kartě níže. Pro spuštění této funkce postupujte dle následujícího postupu:
    1. Z dané operace Hrubování si na kartě F/S zjistíme, jaké hodnoty posuvů využívá, abychom lépe určili barvy dráhy pro určitou rychlost posuvu.
Technický tip CAMWorks – Barva dráhy nástroje dle posuvu
  1. Možnostech, na kartě Zobrazení zaškrtněte Použít barvy dle posuvu a klikněte na tlačítko Upravit posuvy/barvy.
Technický tip CAMWorks – Barva dráhy nástroje dle posuvu
  1. V okně Nastavení barvy posuvu klikněte na tlačítko Přidat. V tomto případě potřebujeme přidat tři řádky, takže klikneme třikrát.
Technický tip CAMWorks – Barva dráhy nástroje dle posuvu
  1. Pro příklad zde nastavíme posuvy dle operace pro hrubování. Do maximálních posuvů postupně vepíšeme získané hodnoty (300, 350, 400). Dalo by se zde nadefinovat více barev pro větší rozpětí posuvů a pro použití na více modelech atp. Vždy nastavujte postupně pouze hodnoty Max. posuv, Minimální posuv se vyplní automaticky.
Technický tip CAMWorks – Barva dráhy nástroje dle posuvu
  1. Klikněte na OK a potvrďte nové nastavení také v okně Možnosti.
  1. Výsledek náhledu na operaci po provedení změn v Možnostech.
Technický tip CAMWorks – Barva dráhy nástroje dle posuvu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

CAMWorks
Software

Představujeme CAMWorks 2021 Plus

Představujeme CAMWorks 2021 Plus Nová verze produktu CAMWorks 2021 Plus přináší celou řadu vylepšení a nových funkcí, které vám pomohou