Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude blíže popsána funkčnost Automatické omezující plochy u 3osých operací. Toto nastavení je dostupné u všech 3soých operací na kartě Pokročilá a v CAMWorks 2020 byla rozšířena o možnost náhledu přímo v prostředí SolidWorks. 

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Metoda Automatické omezující plochy

V nastavení uživatel najde několik metod pro definici Automatické omezující plochy. V tomto případě zde bude pro příklad použita 3osá hrubovací operace Přejíždění oblasti:

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha
  • Polotovar: Ohraničení operace je řízeno velikostí a tvarem polotovaru. 
Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha
  • Hraniční kvádr: Ohraničení operace je řízeno tzv.: hraničního kvádru, který „obaluje“ model.
Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha
  • Všechny obrysy: Ohraničení operace je řízeno všemi obrysy modelu.
Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha
  • Vnější obrys: Ohraničení operace je řízeno pouze vnější obrysem modelu (obvodem).
Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha
  • Žádné: Dostupné pouze u operace Přejíždění oblasti se vzorem Adaptivní. Umožňuje nástroji najíždět „z venku“. Dále také u operací: Průmět vzoru, Konstantní rozteč drah a Tužkového frézování.
Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Stav nástroje a přídavek nástroje

Tímto nastavením uživatel ovlivňuje pozici středu nástroje vůči hranicím daného omezení a přídavek v ose XY.

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují