Automatická pojmenování

Při konzultacích zaměřených na správu dokumentace velmi často řešíme problematiku názvů dílů, sestav a výkresů SOLIDWORKS a s tím související čísla výkresů uvedená v rohovém razítku a v kusovníku.

Obecně doporučujeme dodržení těchto zásad:

  1. Název souboru součásti je shodný s názvem soboru výkresu, na kterém je součást umístěna.
  2. Na jednom výkrese je zobrazena jedna součást (díl nebo sestava).
  3. Názvy součástí a výkresů jsou jedinečné (nejsou duplicitní).

Zajistit dodržení těchto zásad pomáhá automatické pojmenování, které je k dispozici pro uživatele platformy 3DEXPERIENCE.

Platforma 3DEXPERIENCE automaticky pojmenuje díly, sestavy i výkresy SOLIDWORKS jedinečným názvem ve chvíli, kdy je uživatel poprvé uloží do platformy. Pravidla pro vytvoření názvu lze v platformě uživatelsky přizpůsobit – název lze složit z číselníku a vlastní předpony i přípony.

Zobrazení názvu souborů ve stromu historie SOLIDWORKS
Uživatelé platformy 3DEXPERIENCE si mohou nastavit, jaké informace uvidí ve stromě historie SOLIDWORKS a v integraci platformy 3DEXPERIENCE do SOLIDWORKS.

Ve stromě historie je například možné zobrazit:

  1. Popis součásti                                           např. Příruba
  2. Název souboru                                         např. 3E-P-0001312
  3. Popis součásti a název souboru         např. Příruba 3E-P-0001312

Dialog pro nastavení zobrazení:

Zobrazení souborů SOLIDWORKS v internetovém prohlížeči

Uživatelé mimo konstrukční skupinu často oceňují možnost zobrazit strukturu sestav, historii změn a další vlastnosti souborů v prostředí libovolného internetového prohlížeče. I v tomto prostředí je možné zobrazit popisy součástí a automaticky přidělené názvy.

Více na
www.solidworks.com/lp/3dexperience-solidworks-offers

www.solidworks.com/media/collaborative-industry-innovator-datasheet

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru